Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

NY REDAKTØR I SAMTIDEN

Christian Kjelstrup blir ny og fast redaktør for Samtiden, som siden 2014 har hatt en rullerende redaktørordning. Kjelstrup har jobbet som redaktør for norsk skjønnlitteratur i Aschehoug siden 2005. Han er utdannet litteraturviter fra universitetene i Oxford og St. Petersburg, og journalist fra Høgskolen i Oslo. Kjelstrup har bakgrunn som kritiker og oversetter, og har […]

Sluttinnlegg – Geir Ulfstein

Frode Helmich Pedersen skriver i sitt tilsvar til meg at han “anså det som selvsagt at enhver ville se at mitt syn i denne saken var dissenterende, siden den overveldende majoriteten både i pressen, på universitetene og på Stortinget nettopp har ment at krigen var lovlig”. Hvis han enda hadde fått fram at han mente […]

Norge har deltatt i en ulovlig krig – tilsvar til Geir Ulfstein, av Frode Helmich Pedersen

Professor Geir Ulfstein hevder i et innlegg på Samtidens nettsider at det er uredelig når jeg i mine artikler om Norges krigføring i Afghanistan ikke nevner at det finnes mange jurister med ekspertise på folkerett som mener at angrepet på Afghanistan i 2001 var i tråd med folkeretten. Jeg vurderer altså selv angrepet som et […]

Afghanistan, folkerett og redelighet – replikk til Frode Helmich Pedersen, av Geir Ulfstein

Frode Helmich Pedersen framsetter berettiget kritikk mot den norske retorikken om Afghanistan i Samtiden 2/2012. Han viser bl.a. til hvordan norsk militær deltakelse med bakgrunn i terrorangrepene 11. september 2001 er blitt framstilt som et bidrag til demokrati og menneskerettigheter. Det er særlig Espen Barth Eide som får unngjelde, og han får svare for seg […]

Kritikk av Klimapanelet og klimaforskningen uten substans – av Pål Prestrud

Kritikk av Klimapanelet og klimaforskningen uten substans På Samtidens nettsider gjør Ole Henrik Ellestad nok en gang et forsøk på diskreditere FNs klimapanel (IPPCC  – Intergovernmental Panel on Climate Change) og verdens klimaforskere1, og nok en gang bygger han i stor grad på faktafeil og framsetter anklager som er rent oppspinn. Her er noen eksempler: […]

Ole Henrik Ellestad: Naturlige variasjoner – ikke FNs klimapanel IPCC – styrer klima

Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør, professor II, instituttleder for Norsk regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi i Norges Forskningsråd. Årsaken til den store verbale uenigheten om klima (1, 2, 3) er at det finnes to internasjonale vitenskapelige hovedretninger eller «skoler» med svært forskjellige praktiske klimatiltak og ulike politiske løsninger innen et meget komplekst forskningsfelt. […]

Spis deg dum

Torgrim Eggen Forfatter Kvasivitenskap og udokumenterte påstander. Overtro eller konspirasjonsteorier. Vi virker forsvarsløse mot kostholdshysteriet. «Ingenting er så farlig som litt kunnskap,» heter det seg. Vi har aldri hatt bedre helse enn vi har i dag. Levealderen har aldri vært høyere. Etterkrigstidens epidemi av livsstilssykdommer begynner å komme under kontroll. Selv kreft er ikke lenger […]

En nettreise gjennom islamkritikkens tiår – av Bjørn Stærk

Bjørn Stærk Født 1978 Programmerer For mange må innblikket i Anders Behring Breiviks tanker ha vært et skremmende innblikk i en fremmed verden. For meg var det mer skremmende å se hvor kjent det var. Kort tid etter at identiteten til gjerningsmannen bak terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 ble kjent, kunne […]

Nye feil og uetterretteligheter om klimaforskningen – av Pål Prestrud

av Pål Prestrud Direktør CICERO – Senter for klimaforskning Ole Henrik Ellestads svar1 på min artikkel på www.samtiden.no2 bekrefter at han ofte tar faglig feil og er lettvint i sin omgang med fakta i den offentlige klimadebatten, slik jeg har dokumentert tidligere.2,3 Ellestad dokumenterer igjen at han ignorerer store mengder forskningsresultater av høy kvalitet, men […]

Naturlige variasjoner styrer klima. Svar til CICERO-direktør Pål Prestruds artikkel på samtiden.no.

Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør, professor II, forskningsinstituttleder Norsk Regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi, Norges forskningsråd. Over ni sider angriper Pål Prestrud både meg og mine klimasynspunkter og boltrer seg i feilsiteringer og konstruerte motsetningsforhold. Det mest påfallende er at han ikke er interessert i en vitenskapelig diskusjon, men kjemper for å beholde […]

Samtiden