Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Nye feil og uetterretteligheter om klimaforskningen – av Pål Prestrud

av Pål Prestrud Direktør CICERO – Senter for klimaforskning Ole Henrik Ellestads svar1 på min artikkel på www.samtiden.no2 bekrefter at han ofte tar faglig feil og er lettvint i sin omgang med fakta i den offentlige klimadebatten, slik jeg har dokumentert tidligere.2,3 Ellestad dokumenterer igjen at han ignorerer store mengder forskningsresultater av høy kvalitet, men […]

Naturlige variasjoner styrer klima. Svar til CICERO-direktør Pål Prestruds artikkel på samtiden.no.

Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør, professor II, forskningsinstituttleder Norsk Regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi, Norges forskningsråd. Over ni sider angriper Pål Prestrud både meg og mine klimasynspunkter og boltrer seg i feilsiteringer og konstruerte motsetningsforhold. Det mest påfallende er at han ikke er interessert i en vitenskapelig diskusjon, men kjemper for å beholde […]

Klimaskeptikere uten skepsis

Når fakta og solid forskningsbasert kunnskap ikke teller Av Pål Prestrud, direktør for Cicero Senter for klimaforskning De selvoppnevnte norske klimaskeptikerne som benekter at det er menneskeskapte klimaendringer er ikke skeptikere i vitenskapelig forstand. Forskningen drives framover av skepsis og kritiske tilnærminger. De selvoppnevnte klimaskeptikerne har gang på gang vist at de ikke utviser et […]

Trening, knefall og forfall

Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering Arve Hjelseth Arve Hjelseth Født 1966 Førsteamanuensis i idrettssosiologi, NTNU Det kan umulig være et godt tegn når normen for intellektuell habitus endres fra kafékultur til kroppskultur. Den norske intelligentsiaen har de siste årene i større grad enn de fleste adoptert statlig sanksjonerte trenings-, kostholds- og livsstilsråd og omdefinert sin egen […]

Når skal vi våkne fra den visjonsløse oljerusen?

Av Eivind Hoff Nordmenn har lullet seg inn i en visjonsløs oljerus, der veien fremover synes å bestå av «mer av det samme»: Mer oljeboring, mer kjøpekraft. Noe av rikdommen går med til å kjøpe oss god samvittighet. Men er det for dette vi ønsker at verden om hundre år skal huske Norges oljegullalder? For […]

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

av Berit Oksfjellelv Eg har mobil-vekkaruret på rammel klokka fire. Står opp, dusjar og koser med katten før eg set meg i bilen, som står parkert midt i landet. Kjører ein time og eit kvarter til flyplassen. Sørgjer for rikets sikkerheit ved å putte nesesprayen og lypsylen i ein forsegla plastpose, spesialtilpassa for å hindre […]

Vitenskapens to kulturer – Hvordan oppsto kløften? Hvordan bygges broen?

Av Trond Skaftnesmo Splittelsen mellom «de to kulturer», naturvitenskap og humaniora, speiler den dualismen som preget naturvitenskapens gudfedre, som Descartes og Galilei. For å bygge broen mellom de to kulturer må denne dualismen overvinnes. Forsøk på en brobygging skjer fra begge sider av kløften. Her skal vi se på to slike forsøk: Goethes naturvitenskap og […]

Norske utenrikspolitiske interesser når verden endres

Av Øystein Tunsjø USA og Europas hittil dominerende stilling i verdenspolitikken utfordres av asiatiske land og i første omgang Kina. Utviklingen i Asia kan virke splittende snarere enn samlende for transatlantiske forbindelser. Hvordan skal Norge håndtere endringene og hva kan gjøres for å fremme norske interesser? Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i sin artikkel i […]

Trøbbel i unionen – eurovisjoner i krisetider

av Simen Ekern Andre mener det jeg først og fremst er opptatt av nå, Europas framtid, er abstrakt og kjedelig. Hvorfor skal vi hisse oss opp over et så slapt tema? – Jürgen Habermas[1] Finanskrisa har fått nordmenn til å være glade vi ikke er med i EU. Den burde få oss til å spørre […]

Se min kjole

av Geir Gulliksen Jeg er mann. Det er en enkel setning å si, så hvorfor kan jeg ikke si den eller skrive den uten at rommet mørkner og lukker seg rundt meg? Det blir så trangt! Jeg får ikke puste! Jeg er jo ikke kvinne, og da må jeg si at jeg er mann, selv […]

Samtiden