Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

ENDA MER MENING

Her er Andreas Viestads tale «Hvorfor jeg ikke er vegetarianer», gjengitt med hans tillatelse. Talen ble opprinnelig holdt under Samtidens arrangement «Middag med mening» på Aschehoug 17.8 i år. Middag med mening   17.8 arrangerte Samtiden «Middag med mening» på Aschehoug Forlag. Vi samlet 80 mennesker – veganere, vegetarianere og kjøttetere – til en flerretters […]

Samtiden 1 / 2017

NYTT SAMTIDEN. Hovedtema: Koranen. Islams hellige bok er omdiskutert, men lite diskutert. Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig om kvinnesyn og jihad? Hvordan skal vi tolke den og hva er det vi ikke forstår? Samtiden setter fokus på en av de viktigste tekstene for å forstå vår tid og konflikten mellom Islam […]

Samtiden 3-4 / 2016

Siste nummeret av Samtiden 2016 er et dobbeltnummer som i sin helhet er viet humanistisk forskning. 25 forskere ved ulike fag og institusjoner er bedt om å formidle hva de holder på med. Denne gangen er ikke spørsmålet relevans eller bidrag, men innhold. Hva er humanistiske forskere rundt på universitetene opptatt av i 2016? Hvilke […]

Samtiden 2 / 2016

Moderne historie er på mange måter frihetens historie: økt frihet til tidligere undertrykte samfunnsklasser, frigjøring av undertrykte folkegrupper, kvinnefrigjøring, økt toleranse overfor mennesker med en annen seksuell legning enn vår egen, eller generelt overfor minoriteter av ulike slag. Men denne utviklingen er ikke lineær. Friheten må hver dag kjempes for og ulike frihetsbegreper kolliderer: Når […]

Samtiden 1 / 2016

Forfatter og spaltist Marta Breen er redaktør for Samtiden nr 1. 2016. Nummeret har fått tittelen ”Utenfor boksen” og inneholder flere tekster om det å bryte normer i samfunnet. Noe av det som kjennetegner samfunnsnormer er at de er så godt innarbeidet i kulturen – og i oss selv – at de blir usynlige for […]

Samtiden 4 / 2015

Forfatteren Torgrim Eggen er redaktør for årets siste utgave av Samtiden, et julehefte for de største og modigste. Omslaget er illustrert med en tegning fra barnebokklassikeren Hvem skal trøste Knøttet? av Tove Jansson (1960). Bildet og temaet «Mulige verdener» inneholder begge en slags programerklæring fra Eggen: Våg skrittet ut i det ukjente. Når det lille […]

Samtiden 3 / 2015

Hege Ulstein er redaktør for det tredje nummeret i den 135. årgangen av tidsskriftet Klisjeene kan vi. Brunost, lusekofte og Gerhardsen. Bunad, oljefond og lutefisk. Fjorder, mammaperm og fjøsnisser. Paradoksene er vi også temmelig godt kjent med: Fredsnasjonen som bomber mest. Miljønasjonen som lever av fossile brennstoff. Sosialdemokratiet som styres av høyrepopulister. Bistandsgiganten som ikke […]

Samtiden 2 / 2015

Simen Ekern er redaktør for det andre nummeret i den 135. årgangen av tidsskriftet Simen Ekern åpner sitt nummer av Samtiden (nr. 2/2015) med å sitere Sven Egil Omdal: “Journalistikkens gullalder er nå.” Med dette nummeret markerer Ekern tidsskriftenes viktige rolle i norsk offentlighet. De er “helt nødvendige verktøy for å gripe tiden vi lever […]

Samtiden 1 / 2015

Espen Søbye er redaktør for det første nummeret i den 135. årgangen av tidsskriftet Fotografiene til Espen Tveit illustrerer Samtiden første hefte i 2015-årgangen. Øyvind Rimbereid har skrevet diktet «Maskinen, til et fotografi av Espen Tveit». Med sitt analoge fotografiapparat fanger Tveit inn samtiden så den virker som en skrekkelig framtidsvisjon. I diktet til Tveits […]

Samtiden 4 / 2014

Lena Lindgren er første redaktør ut med nr. 4/2014 Temaet er samtidsdiagnoser. «Hva er de store linjene i vår egen tid? Og like interessant. Hva er det vi ikke ser, hva er vi blitt så vant til at det er blitt usynlig, som luften vi puster i? Hva kjennetegner vår æra, epoke eller tidsalder, ja […]

Samtiden