Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 – 2007

Leder: En rett høyre
«Noen ganger skal man simpelthen gjøre som man får beskjed om, uten å mukke. Det gjelder særlig når mannen din sier ‘nei’, og hever stemmen, for første gang i løpet av åtte års samliv.»

Trond Tendø Jacobsen: Kjente jeg deg? Et utdrag fra historien om Rolf Jacobsen
«Kjente jeg deg?» skrev Rolf Jacobsen da ektefellen gikk bort. I Kjente jeg deg? En bok om Rolf Jacobsen stiller Trond Tendø Jacobsen det samme spørsmålet til faren sin. Biografien inneholder tidligere upubliserte brev som forteller om landssviket, fengselsdommen og tilbakekomsten som dikter.

Tonje Vold: Hvit støy
«Hvilke håp kan vi egentlig ha for det nye Norge, når vi ikke engang klarer å integrere Bjarne Håkon Hanssen og Sylfest Lomheim?»

Kari H. Eika: Økonomi som språk for makt og motmakt
«Dei mest grunnleggande spørsmåla i livet er nok dei same til alle tider, og alle stader, men måten vi snakkar om dei på er ikkje uforanderleg.»

Kristin Clemet: Budsjettprosessen. I verdens rikeste land.
«Menneskene i Finansdepartementet er naturligvis like menneskelige som alle andre, men som profesjonelle byråkrater er de ikke lette å bevege. Det sies at de sier ’nei’ før de sier ’hei’ når man treffer dem.»

Kaj-Martin Georgsen: Den diskrete makt. Styrer Finansdepartementet Norge?
«Er det finansministeren som styrer departementet, eller er det departementet som styrer landet? Og er det helt tilfeldig at Kristin Halvorsen bruker de samme powerpoint-plansjene som Per-Kristian Foss når hun snakker om presset i økonomien?»

Torbjørn Røe Isaksen: When Harry met Preben
«Et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Fremskrittspartiet alene er like usannsynlig som det er uønsket. Det eneste alternativet er et bredt borgerlig samarbeid.»

Kåre Willoch: Globaliseringen. Fremskritt med skyggesider
«Vi trenger ikke mindre global markedsøkonomi, men må rydde bort utvekster på den.»

Morten A. Strøksnes: Europas tåkeheim
«Etter krigen i 1999 har Kosovo vært et FN-protektorat. Kosovoalbanerne krever nå selvstendighet, mot Serbia og Russlands vilje. Situasjonen er igjen lett antennelig på Balkan.»

Pedro Carmona-Alvarez: Djevelen og jeg
«Pinochet er riktignok død, men det er mange ting i dette landet som ikke er døde.»

Tore Rem: Ute av kontroll. Ibsen-året i skyggen av pyramidene
«Ibsen gjentar seg, først som tragedie, siden som farse.»


Samtiden