Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 – 2009

Leder: Mennesket bak tallene
«’There is no alternative’, sa Margaret Thatcher. Det fines ikke noe alternativ til frie markeder, fri handel og global kapitalisme, kort sagt: til nyliberalismen. Og med den setningen oppsummerte hun premisset for de kommende tiårs sterkeste ideologiske strømning.»

Kristin Clemet: Et forsvar av det frie marked
«Selv når en finanskrise skyller over oss er det gode grunner til å forsvare det frie marked.»

Torstein Dahle: Et angrep på kapitalismen
«Mens jordas ressursgrunnlag er endelig, er kapitalismens krav til profitt uendelig.»

Bent Sofus Tranøy: Den finansialiserte kapitalismens åtte perversjoner
«Dessverre er bankenes problem også vårt problem.»

Eileen Fugelsnes: Den oppurtunistiske kapitalismen
«Politikerne fremstår som markedets tjenerskap. De forholder seg til økonomi som et spørsmål om rett og galt. En forståelse av markedet som en objektiv sannhet til forveksling lik religiøs fundamentalisme – begge forkynner den rette tro.»

Jon Hellesnes: Det femte monarki
«Glad nihilisme på norsk»

Jan Arild Snoen: Sosialismen som forsvant
«Det er ikke Kristin Halvorsen som har et problem med sosialismen. Det er sosialismen som har et problem med verden.»

Zadie Smith snakker med IanMcEwan
«Jeg har nå kommet til det stadiet der jeg, så fort noen sier at livet dreier seg rundt et enkelt, organiserende prinsipp, slutter å lytte til dem. Jeg føler ikke at livet organiserer seg rundt noe enkelt prinsipp. Det er en religiøs trang, det å bare gripe fatt i en ting, en forklaring.»

Toril Moi: Hva kan litteratur gjøre?
«For førti år siden stod Simone de Beauvoirs litteratursyn for fall, i dag er det relevant igjen.»


Samtiden