Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2 – 2006

Leder

 • Absolutt samtidig, 2001–2006 Leder av Knut Olav Åmås
 • I fengsel, på kjøret – eller bare utstøtt

 • Isolasjon – tortur uten blod Halvar D. Pettersen
 • Rapport fra en eksperts liv Nini Stoltenberg
 • Varsling og rettssikkerhet Olav Hellum
 • En simpel tyv Stein Lillevolden
 • Hvorfor råner ikke kulturradikalere? Bjørn Hatterud
 • Internasjonal politikk

 • Bruken av verden. Demokratiske drømmer, væpnede intervensjoner og en reise til Bosnia Aslak Nore
 • Intellektuell selvbiografi

 • Samisk aktivist i 40 år Ole Henrik Magga
 • Foto i Samtiden

 • Vibeke Tandberg
 • Kollasjer og fremmedgjøring Eva Løveid Mølster
 • Intellektuell lobotomi og kosmetisk kirurgi

 • Behovet for en utføringsbok i sosiologi Pål Veiden
 • Kosmetiske inngrep som terapi Nina Østby Sæther
 • Teater og maleri

 • Den samtidige Ibsen Therese Bjørneboe
 • Det «nye» abstrakte maleriet Øystein Ustvedt
 • Og til syvende og sist: Føtter, ikke røtter

 • I skyggen av Tore Strømøys lørdagssannhet Adelheid Seyfarth Gulbrandsen
 • Samtiden i fem år

 • Artikler i Samtiden 3/2001–2/2006
 • Om forfatterne

 • Samtiden