Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2 – 2007

Leder: Ungt, tungt og ondt
«Det styrker alltid selvbildet å lese tanker som ligner ens egne. Men særlig utfordrende er det ikke.»

Jan Egeland: Rapport fra frontlinjene
«Det er beviselig galt at FN er ineffektiv og korrupt. I løpet av mine tre år i FN oppnådde vi å bilegge eller begrense krigene i Liberia, Øst-Kongo, Sør-Sudan, Nord-Uganda, Nepal og Libanon.»

Sigurd Falkenberg Mikkelsen: Den fortapte byen. Bagdad, 2007
«Selv har jeg fulgt Iraks ferd nedover, fra kaoset etter invasjonen, gjennom den første motstandskampen mot de amerikanske styrkene, og til dagens borgerkrig. Aldri har det vært så ille som nå. »

Alvaro Vargas Llosa: På jakt etter juvelen. Om hvordan populismen ødelegger Latin-Amerika
«Det er en kulturkamp på gang i Latin-Amerika, en kamp på tvers av alle politiske partier, sosiale organisasjoner og akademiske trender.»

Øyvind Johnsen: Castro vs Castro
«Raúl tar over etter broren Fidel. Det kan bety en sterkere markedsorientering og et stilskifte i maktutøvelsen.»

Sten Inge Jørgensen: Norges globale nedtur
«Fremveksten av en ny verdensorden innebærer at Vestens epoke som den globalt førende kraft går mot slutten. Hva skjer da med lille Norge?»

Håkon Harket: Luc Ferry: Arbeidets moralist. En introduksjon
«Man skal ikke ha mye fantasi for å se at de skolepolitiske konsekvensene av Ferrys resonnement er både vidtrekkende og kontroversielle. Samtidig er resonnementet representativt for hans klare og fundamentale tenkning. »

Luc Ferry: Man kan ikke leke seg til kunnskap
«La oss slutte å gjøre knefall for barnet som en ny gud eller en ny konge.»

Liv Berit Tessem og Kjetil Wiedswang: Kryssende skoleveier
«Norsk skole er et kvalitetslotteri. Elever i andre europeiske land har bedre sikkerhetsnett. Våre egne erfaringer tyder på at det vil bli tungt å kunnskapsløfte norsk skole ut av middelmådigheten.»

Rune Ottosen: Fedrenes synder. Det totalitære i sosialdemokratiet som rollemodell for ml-bevegelsen
«Med sin udemokratiske politikk bidro Arbeiderpartiet til fremveksten av sin egen marxist-leninistiske gjøkunge.»

Ove Røsbak: Han som var slem mot Prøysen. Om Prøysendebatten sommeren 2004
«Når Alf Prøysens venner har så vondt for å vedkjenne seg hvilken legning han hadde, er de da virkelige venner?»

Erlend Grøner Krogstad: Dogmer om nyliberalismen
«Nyliberalismen har avløst globaliseringen som hovedfiende for venstresiden, men fiendebildet er karikert.»

Per Kristian Nielsen: Det muliges kunst. Hvordan flat skatt kan innføres i Norge
«Er det virkelig så vanskelig å innføre flat skatt at det kan sammenlignes med å ville gjøre jorden flat?»

Shoaib Sultan og Øyvind Strømmen: De usynlige terroristene
«I dagens medieverden er terroristen Ahmed mer interessant enn terroristen Rob.»


Samtiden