Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2 – 2009

Leder: Rimelig tvil
«På hver sin måte skriver de to forfatterne seg inn i en større diskusjon om makt, det å være seg makten til å definere hva som er rett og galt, eller makten til å definere den andre. Og når alt komemr til alt, så er det nettopp det dette nummeret handler om.»

Kjartan Fløgstad: Parkens grøde – om rett og urett i etterkrigstid
«Med vår tids dyrking av elitane, er det på sin plass å sjå på kva slags ideal elitane sjølve har dyrka.»

Aslak Nore: Frisøren på Sagene
«Et besøk hos frisøren på Sagene blir til en fortelling om den flerkulturelle byen Oslo.»

Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt : Kulturalismen – kulturen som politisk ideologi
«Kontroversen om multikulturalisme har endret de politiske frontene. Mens venstresiden forsvarer respekten for mindretallsverdier, verner høyresiden om den nasjonale majoritetskulturen.»

Ali Esbati: Vi må våge å ikke ‘ta debatten’
«Det faktum at masse mennesker i Norge hver dag må ‘tåle’ å bli utsatt for utidigheter og angrep – av ressurssterke synsere som gratulerer seg selv og hverandre med at de ‘tør’ – det er selve problemet.»

Tordis Borchgrevink og Grete Brochmann: Hijab i snøballkrig
«Årets 8. marsfeiring i Oslo sentrum utløste en illsint snøballkrig mot en brennende hijab – med muslimske kvinner som både avsendere og mottaker. Ringside satt likelønns- og styrekvotering-Norge som måpende tilskuere.»

Zadie Smith: Å tale i tunger
«Av uforståelige grunner er de egenskapene vi verdsetter høyt hos kunstnerne våre, noe vi fordømmer hos politikerne»

Ingvild Burkey: What do they want now?
Dikt

Gudmund Skjeldal: Glattare enn olje
«Det kan være freistande å gje olja ei sjel, anten vond eller god. Då fritar ein kapitalismen, amerikansk eller norsk for skuld.»

Helge Ole Bergesen: Bærekraftig kapitalisme
«Det er politisk viljeløshet som har brakt oss dit vi er i dag, ikke markedskreftene.»

Ole Henrik Ellestad: Vitenskapen som forsvant
«FNs klimapanel har blitt et effektivt politisk organ. Til gjengjeld har de tapt mye vitenskapelig prestisje på veien.»

Inga Bostad: Dannelse med tellekanter
«Hvordan skape et dannelsens rom, i en tid med økende forventninger til målbare sluttresultater av utdannelse og studier»


Samtiden