Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2 – 2010

Leder: Sammen for livet
«Det beste med å være tretten år, er at man har lett for å tro det man hører. Jeg, for eksempel, var nokså fast i troen at det meste som gikk galt i Afrika ville rettes opp ganske snart, det gjalt bare for oss andre å følge eksempelet fra 80-tallets popartister og stå sammen, for livet så å si, med en sang»

Camilla Stoltenberg: Sårbarhet og muligheter. Om gener, miljø og helse
«Hvis vi håndterer genetisk kunnskap med en vitenskapelig innstilling og åpne debatter, vil vi først og fremst få et redskap til større realisme, bedre diskusjoner om politiske tiltak, og kanskje bedre behandling og forebygging av sykdom»

Agnes Ravatn: Det er den draumen
«Av all magi i verda, er vekebladas bli ny-reportasjar det mest magiske»

Charlotte Myrbråten: Fra ørkesløst husarbeid til endeløst skjønnhetsarbeid
«Kvinne, kropp og tradisjonelle krav om skjønnhet virker altså som uadskillelige størrelser, uansett sosiale forhold og økt likestilling»

Mustafa Can: Den intellektuelles ansvar
«Da parti og statsapparat forgrenet seg i en maktfullkommen røre, ble skillelinjene mellom sannhet og løgn, galskap og fornuft opphevet»

Binyavanga Wainaina: En stor mann i Afrika
«Kapuscinski har blitt Afrikas Kipling»

Morten Bøås: En norsk «motorsykkeldagbok» fra Kongo
«Historien om Tjostolf Moland og Joshua French forsterker gamle, og skaper nye, myter om Kongo. Og skepsisen er gjensidig fra kongolesernes side»

Ketil Fred Hansen: Personlig politikk i Afrika
«Afrika vil klare seg mye bedre dersom Vesten slutter å påtvinge afrikanere maktdelingsprinsipper og økonomiske modeller som er tilpasset oss»

Egil Drillo Olsen: Mitt første møte med Brasil

Hylland Eriksen: Minoritetsdebatt på tomgang
«Den mest påfallende ved debatten om minoriteter i Norge, er mangelen på fantasi. Argumentene er identiske med dem som ble brukt for tyve år siden, samtidig som den mest relevante kritikken av multikulturalismen drukner i irrelevant kritikk»

Grete Brochmann og Anniken Hagelund: Hvem sin velferdsstat? Innvandringspolitikk i Skandinavia 1945-2010
«Gode velferdsstater ønsker ikke marginaliserte grupper som forstyrrer det regulerte arbeidslivet, belaster sosialbudsjettene eller eventuelt underminerer samhørigheten»

Marius Doksheim: Den norske modellen og de som faller utenfor
«Innvandrernes manglende deltakelse i arbeidslivet er bare symtom på større problemer»


Samtiden