Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2/3 – 1999

Internett & trykk

 • Leder:Stedlighet
 • Sverre Knudsen:Nerdenes dans
 • Lars Risan:En demokratisk teknologi for Internett
 • Samtaler i Samtiden:Reidar Kiljan Maliks i samtale med Hans-Georg Gadamer
 • Øivind Hånes:Den samlende faktoren

  På trykk:

 • Øyvind Eide: Hjemmearbeid over internett
 • Audhild Skoglund: Gud, Satan og datamaskiner
 • Thomas Hylland Eriksen: Nettets demokratiske revolusjon
 • Samtaler i Samtiden: Hans-Georg Gadamer og Reidar Kiljan Maliks
 • Øivind Hånes: Den samlende faktor
 • Kim Johnson: Bemerkninger til modernitet og musikk
 • Samtaler i Samtiden: José Saramago og Fred Arthur Asdal
 • Anders Björnsson: När skrattet fryser til skräck
 • Helge Strand Østtveiten: Drømmen om Norge
 • Johan Galtung: Staten som forsvant? Drømmen om Amerika
 • Ola Tunander: NATOs upphävande av den suveräna nationalstaten?
 • Oddmund H. Hammerstad: «Drømmen om Norge»
 • Helge Strand Østtveiten: Drømmen om Norge revisited Samtiden 1899: Hjalmar Christensen om Knut Hamsuns Victoria
 • Samtaler i Samtiden: R.B.J. Walker og Iver B. Neumann
 • Oscar Hemer: Den digitale banarepublikken
 • Pål Veiden: Den bastante middelmådighet . henimot en teori
 • Nina Witoszek: Næssianismens Natur
 • Herbert Svenkerud: Vi danser med ulver
 • Carl Frederik Prytz: De som ikke lot seg tvinge

 • Samtiden