Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2/3 – 2000

Internett & trykk

 

På trykk:

  • Oscar Hemer: Mer Borges!? 11
  • Thomas Hylland Eriksen: Et teppe av tåke: Pakistanske notater 22
  • Jeanette Sky: Beretningen om et humanisert monster 62
  • Ole Petter Rekvig: Helge Ingstad – en samtidshistorie 73
  • Arthur og Marieloise Kroker: Teknologi med k@pitalismens hastighet 85
  • Slavoj Zizek: Forsøk på å unnslippe kapitalens logikk 93
  • Kjetil Wiedswang: Verdikommisjonen – Hvorfor gikk det galt? 104
  • Karl Steinick: Fra det digitale kruset til @dresser for hjemløse – en liten guide til Kybersamtidene 118
  • Erik Øverland: Universell perspektivisme – Et verdensbilde hinsides modernismen og postmodernismen 128

 


Samtiden