Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 – 2006

Leder: Ingen slipper unna politikken
«Hva skjer med Norge når fabrikkene stilner, og hvorfor blir de egentlig lagt ned?»

Toril Moi: Zadie Smith og tradisjonen. En introduksjon
«Har Zadie Smith en tradisjon i ryggen? Er hun britisk eller «etnisk»? Forfatter eller kvinnelig forfatter?»

Zadie Smith: Har aldri lært meg gresk
«Det er en grunn til at Einstein hadde fem helt like dresser i skapet, og at han gikk med dem etter tur.»

Hedvig Skonhoft Johannesen: Den skravlende eliten
«Skravleklassen breier seg i mediene og skravler villig vekk om det meste. De er middelklassens elite. Og de har mindre makt enn spalteplass.»

Frode Grytten: Når fabrikkane stilnar
«Vi nordmenn lærte oss aldri å elske industrien. No når fabrikkane stilnar, no når det snart er over, er det attraktivt, maskulint og tøft. Brått blei det hipt å vere arbeidarunge.»

Ingjald Ørbeck Sørheim og Bent Sofus Tranøy: Sølibatets politiske økonomi – næringspolitikk som «bare se, men ikke røre»
«Aldri har Norge vært rikere, aldri har vi hatt større handlefrihet og sjelden har vi hatt en mer tafatt politisk elite. Til gjengjeld skal vi lete enda lenger for å finne en økonomisk elite som har krevd større privilegier for seg selv.»

Kåre Verpe: Industriarbeiderens død
«Å føle sorg over at den klassiske industriarbeider dør ut, er det samme som å føle sorg over en utopi som ble borte. Det vil være å sørge over at marxismen dør.»

Cathrine Sandnes: De som bygde landet. Intervju med Finn Lied
«Einar Gerhardsen hadde folket. Haakon Lie styrte partiet. Jens Christian Hauge sørget for sikkerheten. Og Finn Lied bygde industrien.»

Magnus Marsdal: Det nye arbeiderpartiet
«Det var liksom venstresida som skulle være radikal og folkelig. Stoltenbergs statsråder er ingen av delene. I dag klarer Fremskrittspartiet å framstå som det radikale, folkelige alternativet til de andre partienes grå suppe i sentrum.»

Gudmund Hernes: Det er noe i det… Om Fremskrittspartiets vekst
«33 år etter at Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ble stiftet og vant sine fire første mandater i Stortinget i 1973, fremstår Norge som et politisk paradoks i Europa.»

Jens Stoltenberg: Tro på framtiden – et innlegg mot framtidspessimismen
«De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil.»

Lena Lindgren: Det gode, det onde og det nye
«Det viktigste for Memo og Ny Tid er verken å være «nye høyre» eller «nye venstre». Det viktigste er å være ny.»

Thorvald Steen: Justismordet i Skippergata 6B
«Dette er ikke Kafka. Dette er ikke det tyrkiske rettsvesen. Det er Norge 2006, og Fredrik Fasting Torgersen er fortsatt like skyldig.»

Matias Faldbakken: Alt skal vekk
«Teksten fungerer som en gest til publikum: Jeg gir bort disse ideene, det er bare å forsyne seg. Det fungerer litt som når man går til FRETEX.»

Knut Nærum: Knuts ruter
Fast tegneserie i Samtiden.


Samtiden