Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 – 2007

Leder: Middels store problemer
«Du trenger ikke være prinsesse eller politiker for å oppleve at selvbildet ditt er annerledes enn omverdenens forestilling om deg. Det holder lenge å være en ganske alminnelig representant fra middelklassen.»

Toril Moi: «De er ikke alle skabte til at være mødre.»
«Natur, kultur og sosiale normer, eller hvordan Gro Nylander kan bli til ammepoliti uten at hun selv vil det.»

Nina Strand: Jeg tenker bare mer på karrieren min nå jeg.
Fotoessay

Knut V Bergem: Det nye tjenerskapet.
«Mens kvinner fra fattige land vasker husene våre, passer barna og lager maten, insisterer norske politikere på at vi heller burde ‘vaske dritten vår sjøl’ enn å tilby dem ordnede arbeidsforhold.»

Heidi Marie Kriznik: Polakkformidling.no. Herr Wojtaszek og jeg
«Jeg er ingen polakk. På ingen måte polakk. Men jeg kan kjøpe en polakk.»

Elin Ørjasæter: Kampen om definisjonsmakten. Mobbesaker i norsk arbeidsliv
«Det sies at veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Veien til helvete i arbeidslivet er brolagt med fokus på mobbing.»

Michael Tetzschner: Gransking – dom utenfor rett
«Granskingsutvalgene fører til en uønsket politisering av rettspleien, og samtidig setter de den svake part – de som er gjenstand for gransking – i en uakseptabel utsatt stilling. »

Camilla Bakken Øvald: Budskapet som forsvant. Når statsbudsjettet blir sendt i reprise.
«Politikere og journalister har et felles ansvar for å formidle hvordan den økonomiske politikken påvirker samfunnet og livene våre. TV-dekningen av statsbudsjettfremleggelsen viser at ingen av dem lykkes særlig godt med oppgaven.»

Erling Dokk Holm: Resirkulert klimadebatt
«Våren 1989 handlet norsk politikk om CO2 og ikke så mye annet. Så ble det mer eller mindre stille i 18 år, og helt fram til i år. For våren 2007 er nyhetsbildet og den politiske debatten til forveksling lik den i 1989. Den eneste forskjellen er at utslippene har blitt større.»

Christine Myrvang: Forakten for det middelmådige
«Forakten for middelklassen, formulert av middelklassen selv, er større enn forakten for ‘folk flest’.»

Tormod Hermansen: Hydroopsjonene – striden som alle tapte
«På forbausende kort tid har Hydro skiftet karakter og er ikke til å kjenne igjen – verken ut fra hva selskapet gjør, eller ut fra hvordan det styres under Eivind Reiten.»


Samtiden