Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 – 2009

Leder: Når siste ord er skrevet
«Det er tretten år siden Kjell Askildsen utga sin forrige bok. Vi er mange som fortsatt håper det skal komme flere bøker, i hvert fall en enkelt novelle, fra vår aller fremste novellist. Den 29. september fyller han 80 år. Og mens vi venter, benytter vi anledningen til å spørre ham om forfatterskapet, skriveprosessen, tausheten og fortiden.»

Cathrine Sandnes: Å si det nødvendige – Kjell Askildsen på 80-årsdagen
«– Jeg er rolig ved tanken på at jeg kanskje ikke kommer til å skrive flere bøker. Men jeg skulle gjerne få en liten gnist. Det har jeg ikke gitt opp håpet om.»

Kjell Askildsen: Uten tittel

Cathrine Grøndahl: Å rote rundt i privatlivet
«Hva betyr det å skrive for privat når intimitetsgrensene nesten er utvisket i offentligheten?»

Arve Hjelseth: Internett – folkets redskap mot kulturradikalismen?
«Daglig skrives det tusenvis av innlegg på internett om politikk og samfunnsspørsmål. Spørsmålet er om, eller når, fenomenet blir konvertert til innflytelse i mer anerkjente medier.»

Carsten Jensen: Livet er noe rot
«Hvordan det nå enn er, så var det i alle fall ikke mangel på respekt for virkeligheten som fikk meg til å innse at jeg måtte skrive en roman. Det var akkurat omvendt. Det var respekt for virkeligheten som fikk meg til å beslutte å bruke fantasien som redskap.»

Tommy Olsson: Fra Guernica til GHB
«Man skal være forsiktig med å slenge begreper rundt seg, men hvis jeg kaller de 00-kunstnere jeg nevner her kaoskonseptualister, anarkomodernister og narkostrukturalister skulle enhver skjønne at forsiktighet uansett ikke ligger i kortene her.»

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland: Liv og ære
«Partienes nominasjoner er befriende. Det er den eneste beslutningen av en viss betydning som ikke kan utsettes til etter valget, derfor kan man lære mye om hva partiene står for ved å analysere partienes rangering av sine foretrukne kandidater. Og ingen steder er gapet mellom idealer og realiteter større enn i SV.»


Samtiden