Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 – 2000

Internett & trykk

 • Leder: Vår tids hybris
 • Arne Næss: Et møte med den musiske Wittgenstein
 • Dag O. Hessen: Klodens tilstand – sannhet eller semantikk?
 • Pål Norheim: Forsvarstale for den eksperimentelle litteraturen
 • På trykk:

 • Arne Næss: Et møte med den musiske Wittgenstein 2
 • Irena Turonska: Økologisk sosialisme i Europa 17
 • Kristin Asdal: Fri som fuglen 30
 • Dag O. Hessen: Klodens tilstand – sannhet eller semantikk? 36
 • Anne K. Haugestad: Klimapolitikk som global Robin Hood-mekanisme 44
 • Samtaler i Samtiden: Ottar Brox i samtale med Philippe C. Schmitter 58
 • Pål Norheim: Forsvarstale for den eksperimentelle litteraturen 64
 • Øyvind Pålshaugen: Hvilke stemmer teller? – Om makt og demokrati 70
 • Gunn Engelsrud: En dag uten trening er en dag uten mening 76
 • Michael Konupek: Slavoj Zizeks Havel-utdrivelse 85

 • Samtiden