Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 – 2004


Leder

 • Frank (54): Uten fast bopel Leder av Knut Olav Åmås
 • Historieskriving

 • The native strikes back Av Terje Tvedt
 • Morgenbladet og Karsten Alnæs Av Geir Mork
 • Minoriteter

 • Det nye minoritetshierarkiet Av Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen
 • Tateroppgjøret: pyntet offer, skjult sannhet Av Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen
 • Politikk

 • Romantikk og revolusjon – en landskapsskisse Av Kristin Gjesdal
 • Politiske ytterligheter blir gjenfødt Av Sten Inge Jørgensen
 • Norsk kultur

 • Frykten for filmen Av Kjetil Lismoen
 • Den norske arkitekten etter 1945 Av Jan Carlsen
 • Naturvitenskap

 • Hva er galt med klimaet? Av Kjell Rønningsbakk
 • Selvbiografi

 • Forsøk på en intellektuell selvkonstruksjon Av Jostein Børtnes
 • Heidi, erotikk og vennskap

 • Naturbarnet fra Alpene surfer inn i reklamen Av Charlotte Aske
 • Fire tekster Av Mia Berner
 • Gjestevennskap på landsbygda Av Solveig Aareskjold
 • Debatt

 • Norsk biografisk leksikon – for vår tid? Av Knut Helle

 • Samtiden