Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 – 2006

Leder: Tomt skryt om trusler
«Drapet på Politkovskaja har satt det norske debattklimaet i et pinlig lys. Fra å være lett irriterende, fremstår det etter hvert som direkte usmakelig når norske intellektuelle skryter på seg å være i livsfare når de stiller til debatt om islam.»

Sigrid Undseth: En innledning til Norge
«Sigrid Undsets innledning til Kurt Hielscher: Norwegen. Landschaft, Baukunst, Volksleben. Mit einem Geleitwort von Sigrid Undset, Leipzig 1932, S. IX-XIII»

Paul Chaffey: En politisk reise
«Jeg har vært på en politisk reise. En reise som gjorde at jeg ble medlem i SV og kalte meg sosialist i noen år, for så å forlate politikken. Politisk interessert, men partiløs – og sterk tilhenger av kapitalismen.»

Knut Nærum: Romanen er en lang, lang rebus
«Har skolen virkelig fortalt elevene at en roman bare er en omstendelig måte å mene noe på? »

Helge Ole Bergesen: Kampen om kunnskapsskolen
«Denne høsten innføres Kunnskapsløftet i alle grunnskoler og alle videregående skoler over hele landet. Med denne reformen er striden om kunnskapsskolen, som har rast i tiår etter tiår, avgjort: Det er enighet om en skole med tydelige læringsmål og klare faglige ambisjoner for alle elever.»

Hanne Haavind: Norah
«Jeg skal fortelle om en jente på tolv år som er i ferd med å ta steget inn i ungdomstiden. Hun har fått navnet Norah, med h til slutt, for å få frem at dette er en jente som står overfor den særlige utfordringen det er å finne ut hva det innebærer å være norsk.»

Lotte Bræck: Christine er en hore
«’Christine er en hore’ står det skrevet på veggen i en fotgjengerundergang ved Løren. Som lærer i Oslo hører jeg ofte at jenter blir kalt hore. Og det er jentene selv som bruker ordet.»

Gudmund Skjeldal: Ei behageleg avmakt
«’Miljø’ er blitt eit symbolsk felt der det viktigaste er velviljen; og det moralsk belagte faktum at ein gjer noko. Kva som helst, nesten. »

Aslak Nore: Gud er norsk
«Rent bortsett fra den kvelende ørkenheten, det ugjennomtrengelige mørket og den fremmedartede bakteriefloraen er Camp Nidaros så nærme Norge man kommer utenfor landets grenser.»

Karin Sveen: Ikke alvorlig ment
«Ironien flyttet alvoret ut av språket, som et krigsskip flytter krigen ut av landet.»

Trude Iversen: Kampen om følelsene
«På 90-tallet var det Vebjørn Sand som kritiserte samtidskunsten for ikke å kunne tegne en hånd. Nå dukker den reaksjonære kritikken opp igjen, men denne gangen kommer ropet om «ekte følelser» fra ytterste venstre hold.»

Knut Nærum: Knuts ruter
Fast tegneserie i Samtiden.


Samtiden