Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 – 2009

Leder: Tilbake til naturen
«Velg matematikk. Det vil dere alltid ha bruk for», sa klasseforstanderen min på ungdomsskolen. Jeg husker at vi lo. Ikke høyt og spottende, men i vårt stille sinn: For oss som var født i god tid etter krigen var det åpenbart at fremtiden lå i språk, kommunikasjon og frie yrker. Altså det stikk motsatte av de gamle prestisjefagene matte, kjemi og fysikk og et liv som voksen mann med hatt. De siste par årene har det likevel slått meg at han muligens var inne på noe. For eksempel når Thorbjørn Jagland og Bjarne Håkon Hanssen snakker om alternativ medisin og healing per telefon, er det nærliggende å tenke at realfagene med fordel kunne ha hatt en sterkere posisjon som allmennkunnskap.»

Chimamanda Adichie: Celle èn

Simon Kuper: Bafana Bafana – hvordan fotball skaper en nasjon

Arne Jon Isachsen: Kan vesten redde Afrika?
«Det beste vi kan gjøre er å trappe ned ambisjonene for u-hjelp, fokusere på enkle prosjekter og la ansvaret for fremgang og økonomisk vekst i Afrika ligge på afrikanerne selv.»

Hanno Sandvik: Kunsten å misforstå. Hvordan darwinister og samfunnsvitere klarer å snakke fullstendig forbi hverandre
«Før eller senere må samfunnsvitere ta den biologiske forståelsen av mennesket innover seg. Til gjengjeld må humanbiologer lære seg å snakke slik at legfolk ikke er dømt til å misforstå dem.»

Karine Nyborg: Hvem er redd for Homo Oeconomicus? Om eksperimenter, hevntrang og krypdyr
«Penger er ikke alt. Nå har selv økonomene skjønt det.»

Cora Alexa Døving: Kampen om en «mislykket integrering»
«Hvorfor krangler ikke politikerne om hvem som har æren istedenfor hvem som har skylda for integreringen av innvandrere?»

Helge Jordheim: Et nytt Tyskland?
«Siden Murens fall har det pågått en kontinuerlig kamp for å definere hva det nye Tyskland er og skal bli.»

Georg Fr. Rieber-Mohn: Kjartan Fløgstad og frifinnelsen av Knut Rød
«Fløgstad skriver: «Ikkje eingong den mest opprørande rettsavgjerda frå etterkrigstida var for tendensiøs og umenneskeleg til at Rieber-Mohn fekk seg til å kritisera den». Når jeg ikke blir aldeles opprørt over en slik «grausame Salbe», er det fordi Fløgstad neppe kan ha forstått min juridiske analyse av Rød-saken.»

Kjartan Fløgstad: Det absolutte nullpunkt
«Med sitt innlegg i Samtiden leverer høgsterettsdommar Georg Fr. Rieber-Mohn eit juridisk skarpsindig, personleg gripande, og moralsk foruroligande dokument.»

Georg Fr. Rieber-Mohn: Replikk til Kjartan Fløgstad
«Full av harmdirrende moralsk patos gyver Fløgstad løs på min redegjørelse for frifinnelsen av Knut Rød. Men den oppmerksomme leser vil se hvor snedig han unngår det som er mitt hovedanliggende: Lagmannsrettens bevisbedømmelse i 1948 er ikke rokket ved.»


Samtiden