Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 5/6 – 2000

Internett & trykk

 • Leder: En samtidshistorie
 • Bjarte Breiteig og Pål Gitmark Eriksen : Prolog

 • Gunnar Schrøder Kristiansen: Ayn Rand og egoismens evangelium
 • Roar Bjønnes: Holy cow, holy cowboy
 • Knut Imerslund: Dannelse og kompetanse. Hva er skolens oppgave i et nytt årtusen?
 • Pål Veiden: Den tykke borgerpiken – en digresjonsanalyse fra Wien
 • På trykk:

 • Bjarte Breiteig og Pål Gitmark Eriksen : Prolog 2
 • Thorvald Steen: Den Andre 5
 • Odd Gaare: Osmund Uelands høyre sko. En NSB-odyssé med brutal sorti 12
 • Thomas Hylland Eriksen: Snørr og barter i darwinistisk tenkning om mennesket 20
 • Gunnar Schrøder Kristiansen: Ayn Rand og egoismens evangelium 38
 • George Blecher: Amerikanere ved slutten av et årtusen 52
 • Roar Bjønnes: Holy cow, holy cowboy 64
 • Dag Øistein Endsjø: Capitol, Washington D.C. En arkitektonisk iscenesettelse av urtiden 68
 • Knut Ove Eliassen: Androiden – den naturlige maskinen. Trekk av de menneskelige automaters kulturhistorie 72
 • Henning Mortensen: Landskabsinstallasjoner: Tyne Cot, Langemark og l’Ossuaire de Douaumont. Tre krigskirkegårder 88
 • Mehmet Ümit Necef: Kan islam og vitenskap forenes? 96
 • Morten Claussen: Akademia 104
 • Knut Imerslund: Dannelse og kompetanse. Hva er skolens oppgave i et nytt årtusen? 107
 • Pål Veiden: Den tykke borgerpiken – en digresjonsanalyse fra Wien 121
 • Tor Edvin Dahl: Eventyret og triumfen. Om spillet som glede og galskap 127
 • Eivind Tjønneland: Rus som salongradikal erfaring 138

 • Samtiden