Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2 – 2011

ARVE HJELSETH: Trening, knefall og forfall. Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering
Om det skrivende og lesende sjiktet som heller skriver treningsdagbøker enn vitenskapelige artikler: «Det kan umulig være et godt tegn når normen for intellektuell habitus endres fra kafékultur til kroppskultur.»

MICHAEL HUDSON: Hva får Norge ut av oljefondet?
«Utlendingene får ikke bare Norges olje, de får også det meste av landets royalties og fortjeneste av produksjonen.»

Les også:

JENS M. JOHANSSON: Den strunke mannen – en personlig studie av min farfars, min fars og min kropp
«En virkelig mann var både veltrent og rettferdig. Indre og ytre verdier lot seg ikke skille»

FRODE SAUGESTAD: Frem og tilbake er like langt – fra Namsos til Marokko og hjem igjen
«Det mest frustrerende var min egen gradvis erkjennelse av at denne annerledesheten ikke kom til å forsvinne»

THINA M. SALTVEDT: Olje som våpen
«Ved å bruke de konkurransefordelene vi har som en ledende oljeprodusent og eksportør mer aktivt, kan Norge bidra til å gjøre en forskjell for fremtidig energisikkerhet og utviklingen av nye energikilder.»

MARIUS GUSTAVSON: Drømmen som brast
«Den amerikanske middelklassedrømmen har blitt et mareritt. Tyngende gjeld, arbeidsløshet og en verden i rask endring skaper stor usikkerhet om framtiden.»

MARIANNE RØISE KIELLAND: «Det går bra» – om hvorfor fortrengning ødelegger muligheten til å forstå det største spørsmålet i vår tid
«Spørsmålet er om ikke vår bruk av fossilt brensel kan ha hatt samme effekt på oss som dop har på en idrettskropp»

TORSTEIN ULSERØD: Å «gjøre» en forskjell
«Norske politikere er flinke til å iverksette tiltak, det er ingen mangel på handlekraft. Og den enorme tiltakslysten har til dels absurde konsekvenser, som at myndighetene aktivt hjelper til med å selge frossenpizza med fullkorn og passer på at innvandrere pusser tennene sine.»

PAUL CHAFFEY: Kunsten å lede kunnskap
Om undervurderingen av behovet for profesjonell ledelse i akademia: «Man må være akademiker av en helt spesiell sort for å mene at forskere har det best uten en god ledelse.»

AGNES BOLSØ: Tilbake til steinalderen
«Til tross for storslått tale om alt man vet om menneskets sanne natur, er evolusjonspsykologien et skjørt byggverk med vaklende empiri.»

NYE ARTIKLER BARE PÅ NETT:
Eivind Hoff: Når skal vi våkne fra den visjonsløse oljerusen?

Berit Oksfjellelv: Der ingen skulle tro at nokon kunne bu


Samtiden