Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 – 2012

Temanummer: 22. juli–rettssaken

Tonje Vold: Å holde fast 22. juli. Rettssaken, traumet og de personlige fortellingene: Om rettssaken som forsoningsarena og tolkning av vitneutsagn. ”Balansegangen mellom å annektere en historie, avskrive den eller gjøre den til en sladdersak, er komplisert.”

Toril Moi: Markedslogikk og kulturkritikk: Om Breiviks enmannsmarkedsføringsbyrå, og strategien han valgte for å selge hovedproduktet; den “kulturkonservative” ideologien.

Pål Norheim: Gutterommet og verden: Anders Behring Breiviks ambisjon var å innrede, ikke et værelse eller et gutterom, men en hel nasjon etter sitt eget, private forgodtbefinnende..

Karl Ove Knausgård: Det monofone mennesket: “Jeg tror Anders Behring Breivik har hatt det på den måten. Jeg tror han levde slik, med et indre, for ham utilgjengelig kaos, en lav selvfølelse og et selvbilde som var basert på løgner, i mange år.”

Gellert Tamas: De enslige gale. Om John Ausonius, Peter Mangs og Anders Behring Breivik: “Hvor mange ensomme ulver må til, før vi erkjenner at vi har en hel flokk?” Om koblingen mellom gjerningsmennene og klimaet i samfunnsdebatten.

Lisbeth Fullu Skyberg: Nærværets metode: “I terror-saken har vi fått titte rettspsykiatrien i kortene, mens domstolen har lagt kabalen. Det har ført til det paradoksale at rettspsykiatrien sies å være i krise, mens domstolen ser ut til å stå sterkere i offentligheten enn noen gang.”

Anders Løvlie og Alv A. Dahl: Fra villfarelse til vrangforestilling. Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand: “En særlig spenning mellom psykiatri og juss oppstår fordi psykiatrien med sine glidende diagnostiske overganger støter mot juristenes behov for et ‘enten-eller’”.

Les også:

Markus Lindholm: Biologi i farlig selskap: I stadig flere land henter høyreekstreme frem igjen sosialdarwinistiske ideer for å forklare de kulturelle forskjellene i samfunnet.

Frida Nome: Sjatteringer i grønt. Det syriske opprøret i islamske nyanser: Skal vi forstå betydningen av islam som revolusjonær og politisk kraft, trenger vi langt større presisjon enn forestillingen om “ekstreme” og “moderate’ muslimer”.

David L. Paletz: Det vanskelige valget: Om finansieringen av den amerikanske valgkampen, kampanjeretorikken i de politiske reklamene og medienes rolle i å forme kandidatenes image.


Samtiden