Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 – 2012

Temanummer: Ulikhet i USA

Francis Fukuyama: «The Wire» – arbeidets død og sviket mot USAs arbeiderklasse: Om sosial mobilitet og den smertefulle rase- og fattigdomsrealismen i HBO-serien, så vel som i virkeligheten.
Marius Gustavson: God morgen, Amerika!: Om kappløpet mellom utdanningsnivået og den teknologiske utviklingen – og en budsjettstyring på kanten av stupet. Det er tegn til lysere tider i Amerika, men krisen har delt den amerikanske befolkningen i to.

George Packer: Den brutte kontrakten: Om ulikhet og USAs forfall. «Ulikheten har vokst seg så stor at den har blitt et hån mot forestillingen om USA som mulighetens land for alle.»

Charlotte Bergløff: Nærmere Gud i Englenes by (fotoreportasje). Sjelens supermarked har blitt normen globalt. En film fra Los Angeles snudde verden på hodet i høst, men byen vil fortelle en annen historie.

Kåre Bulie: Nåde og gode sko. Et møte med Linn Ullmann: «Si meg den litteratur som ikke handler om å bli til eller forsvinne», sier Linn Ullmann i dette omfattende intervjuet om eget forfatterskap, andres kunst og overgangen fra en oppvekst i USA til et liv i Norge.

Håvard Syvertsen: «Sendt hjem uten hofte». Noen betraktninger om eldreomsorg, retorikken omkring den, og en fortelling fra virkeligheten: «Hva er det man tenker seg: Eksistensielle samtaler med personalet, omgitt av offentlig kjærlighet?»

Torgrim Eggen: Sex og reserveliv. Et essay om Ayn Rand: Om hun som, uten noe reelt gjennomslag i fagmiljøene, har blitt vår tids mest solgte og trolig mest omtalte filosof – og oppfinneren av den filosofiske flyplassromanen.

Alexandra Irene Larsen: Muhammedstriden. Ytringsfrihet under press: «Er vi nødt til å begrense ytringsfriheten for å kunne leve fredelig sammen?»

Kristin Gjesdal: Verdensborgerskap: Demokrati, politikk og toleranse: Hvordan blir du egentlig en verdensborger? Hvorfor føler vi oss ikke mer hjemme i hvert verdenshjørne, selv om verden er mindre enn noen gang? Gjesdal trekker linjene tilbake til opplysningstidens storslagne idealer og mener de fleste av oss egentlig er verdensborgere – bare vi får tenkt oss om.


Samtiden