Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 / 2013

Anders Sømme Hammer og Khalida Popal: Uten beskyttelse: I Afghanistan sto Khalida i spissen for jentene som kjempet for retten til å drive med idrett. Som kaptein på det aller første landslaget i fotball for kvinner ble hun truet på livet og søkte beskyttelse i Norge. Her opplevde hun å bli trakassert og behandlet som en kriminell på asylmottakene. I dette nummeret av Samtiden tar hun et kraftfullt oppgjør med behandlingen av asylsøkere.

Jesús Alcalá: Seriemorderen fra terapirommet. Fra Sture Bergwall til Thomas Quick og tilbake igjen: Historien om hvordan Sture Bergwall ble kjent som massemorderen Thomas Quick, og frikjent for samtlige drap. I Sverige snakker man om saken som en skandale i rettsvesen og helsevesen. I sin omfattende artikkel viser Alcalá at historien kanskje ikke er så enkel.

Karl Ove Knausgård: Dit ut der fortellingene ikke når: Yrket litterær redaktør utøves i en slags skygge, det som forfatternavnet kaster. Noen få redaktører har trådt ut av skyggen, og de er nesten like beryktede som berømte, for de to størrelsene, «redaktør» og «berømt» er en slags selvmotsigelse, noe egentlig uforenlig.

Qandeel Siddique: Dronekrigen: Av alle krigens onder blir droner gjerne framstilt som det mest effektive og presise våpenet. Men det er lite som tyder på at de vil vinne fram i kampen mot terror.

Inger Skjelsbæk: «It’s not small talk material» – om krig, fred, vold, og forskning: Man kan verken være tilskuer eller deltaker når man forsker på menneskelig ondskap. Man må være begge deler. Som forskere er vi sjeldent forberedt på denne smerten og ubehaget

Mazdak Shafieian: Et stadig voksende verdenskart: “Det var onde år, vonde år. Det var blodets år og dødens år”. Slik starter denne skildringen om et barn i en krigsrammet landsby i Iran.

Hilde Widerøe Wibe og Anne Grethe Solberg: Kvinner. Makt. Ledelse.: Siden det er langt flere menn som jobber heltid, er også rekrutteringsgrunnlaget til lederstillinger større blant menn

Arne Jon Isachsen: Sikker som banken: Det er bedre å regulere strukturen i bank- og finansvesen enn å regulere atferden til aktørene

Jan Arild Snoen: Blues for de blåblå: Høyres strategi foran dette valget dreier seg ikke så mye om at Høyre skal vinne, som at Arbeiderpartiet skal tape


Samtiden