Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2013

Anders Sømme Hammer: “Frihet eller døden”: “Jeg ventet på en av de best varslede massakrene på flere år. I august skulle Det muslimske brorskapet i Egypt knuses. Dette er historien om hvordan det opplevdes fra innsiden.”

Simen Sætre: “Renvaskelsen av Fjordman”: “Den offentlige debatte har fått en ny type aktør, som bevisst bruker offerrollen for å vinne makt”.

Marius Linge: “Den konservative vekkelsen. Om IslamNet, Profetens Ummah og salafismens fremvekst i Norge”: “Den konservative bølgen blant unge muslimer er både en religiøs protestbevegelse, et generasjonsskille og en identitetsmarkør”.

Ibrahim al Houdaibi: “Enda en ny mulighet”: “Det muslimske brorskapet viste seg å være udugelige som politikere. Regimet som har kommet etter, vil snart vise seg å være like dårlig egnet til å styre Egypt i retning av demokrati og sosial rettferdighet”.

Trude Marstein: “Sex, skam og ensomhet”: “For meg handler litteratur om å beskrive livsfølelsen. Noe universelt: følelsen av å være til stede eller ikke til stede, og fungere eller ikke fungere i virkeligheten. Kåthet og sexbeskrivelser er gode rammer for å vise mennesker i eksistensielle situasjoner; vise ensomhet angst, trøst, forsøk på å trøste, egoisme i sex og uegennyttig sex”.

Agnes Ravatn: “Kvinner er ålreite dyr”: “At kvinner etter kvart er like mykje utru som menn er sjølvsagt ein tvilsam siger for feminismen”

Geir Nummedal: “Voksne mannen”: Dagene som går, de sykmeldte ukene som blir til måneder. Tid, jeg har så mye tid. Mer enn på år og dag, tid jeg ikke har hatt siden jeg var fersk student og sølte den bort”

Kjetil Røed: “Ser du det jeg ser?” “Vi bør i større grad tillate oss å være mer undrende og skeptiske, ja, naive og personlige, om vi skal få øye på kunstens verdi”.


Samtiden