Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2014

Lena Lindgren er første redaktør ut med nr. 4/2014

Temaet er samtidsdiagnoser. «Hva er de store linjene i vår egen tid? Og like interessant. Hva er det vi ikke ser, hva er vi blitt så vant til at det er blitt usynlig, som luften vi puster i? Hva kjennetegner vår æra, epoke eller tidsalder, ja hva er samtiden?» spør Lindgren i sin leder. Lindgren presenterer i dette nummeret av Samtiden en rekke utøvende akademikere med sterk evne til skarp observasjon og formidling. Artiklene gir direkte tilgang til sentrale fortolkere av vår samtid, deres merkelapper og «diagnoser» blir begreper vi er fortrolige med etter å ha lest. Samtiden 4/2014 sammenfatter beskrivelser av vår egen tid som ikke er samlet noe annet sted enn nettopp her: i Samtiden.


Innhold i dette nummer

 • LENA LINDGREN: Leder: Hva er Samtiden
 • FRANCIS FUKUYAMA/GUDMUND HERNES: Historien er død, leve historien
 • EVGENY MOROZOV: Politikkens død
 • HENRIK H. SVENSEN: Menneskets tidsalder
 • NANCY FRASER: Kapitalismen i det 21. århundre
 • EMMA ENGDAHL: Depressiv kjærlighet
 • BERØMTE SAMTIDSDIAGNOSER – Fire tilbakeblikk: Ulrich Beck, Zygmunt Baumann, Richard Sennett og Charles Taylor
 • GUNNAR C. AAKVAAG: Naturens gjenkomst
 • IVER B. NEUMANN: Krigsblindhet
 • ULLA HOLM: Samtidens steinaldermennesker
 • JÜRGEN HABERMAS: Et transnasjonalt demokrati
 • OLE MARTIN MOEN: Slutten på mennesket slik vi kjenner det

Kontakt: Kommunikasjonssjef Aschehoug Mona Ek, mona.ek@aschehoug.no, Mobil: 977 32 170

 

Samtiden