Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 / 2015

Espen Søbye er redaktør for det første nummeret i den 135. årgangen av tidsskriftet

Fotografiene til Espen Tveit illustrerer Samtiden første hefte i 2015-årgangen. Øyvind Rimbereid har skrevet diktet «Maskinen, til et fotografi av Espen Tveit». Med sitt analoge fotografiapparat fanger Tveit inn samtiden så den virker som en skrekkelig framtidsvisjon. I diktet til Tveits bilde banker Rimbereid med sine assosiasjoner vitenskap, kultur og sanseinntrykk inn i språket så det blir et nytt og renset organ for erkjennelse. Artiklene handler om hvordan Norge feiret seg selv og 200 årsjubileet for Grunnloven i fjor. Ga all festivitasen håp for demokratiet? Tre artikler handler om minoriteter, hvordan er de blitt behandlet, hva vet vi om dem? Statsbudsjettet og Pikettys analyse av den økende ulikheten, legges under kritiske luper. Endelig analyseres fallet i antall fagorganiserte. Hva skjer om den økonomiske ulikheten fortsetter å øke og om antallet fagorganiserte fortsetter å falle? Begge deler har vært viktige inkluderingsmekanismer som har styrket demokratiet. Fins det noe som kan komme i stedet?


Innhold i dette nummer

 • ESPEN SØBYE: Leder: Demokratiske strategier for Samtiden
 • Om fotografen og fotografiene
 • ANNE MERETHE K. PRINOS: Norske romaner 2014
 • ØYVIND RIMBEREID: Maskinen – til et fotografi av Espen Tveit
 • KRISTINE NERGAARD: Fagorganisering i det 21. århundret
 • EYSTEIN GJELSVIK: STATSBUDSJETTET 2015: Høyre på glid?
 • ESPEN TVEIT: Noen norske hoppbakker
 • ROLF AABERGE: Pikettys dystre spådom og inntektsfordeling i Norge
 • MARIANNE ERIKSTAD: Nye tall for minoriteter 1865 – 1910
 • KIRSTI STRØM BULL: Kampen om kystfisket i Finmark
 • CHRISTOPHER S. HARPER: Hva er kjent om jødeutryddelsen før Donaudeportasjonen?
 • SYNNE CORELL: Jubileumsåret oppsummert

Kontakt: Kommunikasjonssjef Aschehoug Mona Ek, mona.ek@aschehoug.no, Mobil: 977 32 170

 

Samtiden