Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 / 2016

Forfatter og spaltist Marta Breen er redaktør for Samtiden nr 1. 2016. Nummeret har fått tittelen ”Utenfor boksen” og inneholder flere tekster om det å bryte normer i samfunnet.

Noe av det som kjennetegner samfunnsnormer er at de er så godt innarbeidet i kulturen – og i oss selv – at de blir usynlige for oss. For eksempel heteronormativiteten eller hvithetsnormen i det norske samfunnet. I kulturlivet befinner vi oss titt og ofte i helhvite forsamlinger uten at vi engang legger merke til det. Da trenger vi hjelp utenfra, som for eksempel aktivistene i kampanjen ”allwhitepanel”. De tar kontakt med arrangører som utelukkende har hvite mennesker i sine seminarprogram, paneldebatter eller kulturarrangement, og ber dem vurdere å trekke inn representanter for minoritetsmiljøer. Dette engasjementet er som et ekko fra feministbevegelsen som i årtier har reagert på ”allmenpanels”. Mange menn trenger fremdeles hjelp til å se at det mangler kvinner i rommet, avisa, panelet eller styret.

I forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 ga Aschehoug ut en serie med pamfletter, og blant dem var essayet ”Min middag med Harald Eia” skrevet av filmskaperen Mariken Halle. Hun var stor Harald Eia-fan i oppveksten, men så – omtrent samtidig med at hun begynte å interessere seg for kulturelle kjønnsstrukturer – ble Harald brått opptatt av biologiske kjønnsforskjeller. De to foretok omvendte reiser, skrev hun i sin monolog.

I dette nummeret av Samtiden snakker Eia og Halle ut.

Bidragsyterne i dette nummeret av Samtiden er:
Kristin Fridtun, Gro Hammerseng-Edin, Emil Flatø, Veronica Berglyd Olsen, Maria Gossé, Mariken Halle og Harald Eia, Shabana Rehman, Alexandra Pascalidou og Jenny Jordahl.

Om redaktøren:
Marta Breen (f.1976) fra Oslo og Larvik. Sakprosaforfatter, spaltist og leder i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Har blant annet gitt ut bøkene ”Piker, vin og sang – 50 år med kvinner i norsk pop og rock” og ”Født feminist – Hele Norge baker ikke.”


Innhold i dette nummer

  • MARTA BREEN: Leder: Mot normalt
  • KRISTIN FRIDTUN: Kvar er du, hen?
  • GRO HAMMERSENG-EDIN: Vi leker ikke familie. Et homoeventyr
  • EMIL FLATØ: Hvorfor ligger ingen med meg?
  • VERONICA BERGLYD OLSEN: Kjønnsdesertørene
  • MARIA GOSSÉ: Den fjerde bølgen. Portretter av den nye norske feminismen
  • MARIKEN HALLE OG HARALD EIA: En samtale
  • SHABANA REHMAN: Voldens speil – om artssjåvinisme
  • ALEXANDRIA PASCALIDOU: Det menneskelige mørkets manifestasjoner

Samtiden