Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3-4 / 2016

Siste nummeret av Samtiden 2016 er et dobbeltnummer som i sin helhet er viet humanistisk forskning. 25 forskere ved ulike fag og institusjoner er bedt om å formidle hva de holder på med. Denne gangen er ikke spørsmålet relevans eller bidrag, men innhold. Hva er humanistiske forskere rundt på universitetene opptatt av i 2016? Hvilke spørsmål stiller de, hvilke prosjekter deltar de i, hvordan leser de tekster, studerer språk, hvordan angriper de historien? Hva gjør de nå som de ikke gjorde før?

Redaktør for denne utgaven er Christine Amadou, førsteamanuensis idéhistorie UiO.


Innhold i dette nummer

 • BJØRN TORGRIM RAMBERG • Hvem blir vi nå? Om filosofi og selverkjennelse
 • CHRISTOPHER PRESCOTT / HÅKON GLØRSTAD • En gullalder i norsk arkeologi?
 • BRITA BRENNA • Humaniora – en museumshistorie
 • ØYSTEIN SJÅSTAD • Norsk kunst i europeisk kontekst:
  Christian Krohg som naturalistisk innovatør
 • MIKKEL B. TIN • Uten mål og mening: Arabesken i folkekunst og filosofi
 • SIV ELLEN KRAFT • Urfolksreligion
 • ELISABETH OXFELDT • Skandinavisk skyld
  Fornuft og følelse i Margreth Olins De andre
 • TERJE EMBERLAND • Himmlers hytte
  Om blod, byggeskikk og badstuer
 • HELGE JORDHEIM • Synkroniseringen av verden.
  Om tidens kulturhistorie
 • HILDE SANDVIK • Kvinnehistorie og sosialhistorie i tidlig moderne tid:
  Om nødvendigheten av en vanskelig tilgjengelig historie
 • EIVIND HELDAAS SELAND • Sammenvevd fortid:
  Den relasjonelle vendingen i antikkfagene
 • BJØRN BANDLIEN • Historikeren som kulturmegler
 • BÅRD FRYDENLUND • 1814 i 2014 – formidlingssjokk for historiefaget
 • NARVE FULSÅS • Historie og litteratur: eksemplet Ibsen
 • TONE SELBOE • Romanens følelser:
  om å skrive den historien historikerne glemte
 • EIVIND TJØNNELAND • Garborgs roman Trætte Mænd
  og essayismens problem
 • THEA SELLIAAS THORSEN • Ekte kjærlighet
  Om følelser, forskning og å forandre verden
 • ELLEN KREFTING • Fra skrivesyke til teksttråling:
  Gamle tekster møter nye digitale metoder
 • LINE CECILIE ENGH • Om narrasjoner, kvinnelige metaforer i middelalderen
  og våre litterære hjerner. En idéhistorikers møte med kognitiv teori
 • STEFKA G. ERIKSEN • Lost in translation –
  om den translatologiske vendingen i norsk humaniora
 • NORA S. EGGEN • Mellom fortid og nåtid i arabiskfilologien
 • KJERSTI FLØTTUM • Hvor sannsynlig er «sannsynlig»?
  Språkbruk og klimautfordringer
 • UNN RØYNELAND • Språkleg mangfald i Noreg
  – problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt
 • RUNE SVARVERUD • Luftforurensning og sinologi:
  filologiens rolle i ny humanior
 • ROLF THEIL • Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent

Samtiden