Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2019

NYTT NUMMER: FUNKER FENGSEL?

I Samtidens siste nummer i 2019 skriver vi om de mest marginaliserte og utstøtte i samfunnet: De som soner i fengsel. «Kriminalomsorgens virksomhet skal bygge på et humanistisk menneskesyn», heter det i den siste grundige stortingsmeldingen om fengsel og straff i Norge, ‘Straff som virker’, 2007–08. Men, som det også står i meldingen: «Hva det vil si at fangebehandlingen er human, må kontinuerlig diskuteres.» Og det er dette tekstene i det nye nummeret forsøker å bidra til: Hva gjør vi hvis fengsel ikke fungerer etter hensikten, og hva sier måten vi fengsler og straffer på om rådende verdier og ideologier i Norge i dag?

Velkommen til lansering på Akershus Festning 2/12 kl. 19. Vi byr på debatt, teater med (tidligere) innsatte, vann og brød. Påmelding her: facebook

Christian Kjelstrup
Redaktør


Samtiden