Foto

Philippe Lopez, Pool via AP / NTB.

Heldagsseminar 22. november – er løpet kjørt for kristendommen?

Publisert: 13. november 2022 kl 08.06
Oppdatert: 14. november 2022 kl 10.51
Samtiden er Norges eldste tidsskrift for litteratur, politikk og samfunnsspørsmål.

Du kan delta på de øktene du ønsker.

 

Deltagelse på arrangementet er gratis, men mat må  du selv kjøpe i kantinen. 

 

Hver av deltakerne innleder inntil ca 10 min – deretter samtale.

 

1.ØKT 09.00 – 10.35

Professor i filosofi ved UIO, Ole Martin Moen

Førsteamanuensis ved Oslo Met, Lars Gule

Prest i Domkirken, Valberg Orset Stene

Forfatter/prest i Sør-Odal, Einar Gelius

Redaktør/skribent Andreas E. Masvie 

Annonse

 

2. ØKT 10.40- 12.15

Sjefredaktør i Minerva, Nils August Andresen

Eks. prost/kirkeleder Trond Bakkevig

Lykkebiolog/forsker Bjørn Grinde

Forfatter/rådgiver, Human Etisk forbund, Didrik Søderlind

Forfatter/prest Elisabeth Thorsen

 

3.ØKT 12.45 – 14.20

Professor i filosofi ved UiA, Einar Duenger Bøhn

Forfatter, Andreas Ribe Nyhus

Prest/fakultetslektor, Sunniva Gylver

Forfatter/leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen

Forfatter/stipendiat ved VID, Ingrid Brækken Melve

 

4. ØKT 14.25- 16.20

Professor ved Høgskolen Innlandet, Eivor Oftestad

Forfatter/skribent, Alf van der Hagen

Professor ved UiO/biolog, Kristian Gundersen

Religionsviter/diakoni- og dialogansvarlig i Areopagos, Ann Jeanette Ekberg

Forfatter/konsulent i Misjonskirken, Linda Andernach Johannessen

 

Annonse