Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Annonser

Samtiden er Norges største allmennkulturelle tidsskrift. Med et opplag på 4000 er det et ledende medium for politikk og kultur i Norge.

Samtiden publiserer artikler av landets mest profilerte og meningssterke skribenter. Artikler i Samtiden får ofte stor medieoppmerksomhet og er utgangspunkt for debatter i en rekke andre medier.

En annonse i Samtiden når en spesifikk målgruppe

Våre lesere har gjerne lang universitets- eller høyskoleutdanning og er opptatt av politikk, kultur og samfunnsspørsmål. En annonse i Samtiden når derfor store deler av den kritiske offentligheten og en leseglad, kulturinteressert målgruppe. Tidsskriftet distribueres til bokhandlere, Narvesen, biblioteker og til våre abonnenter over hele landet. Samtiden er med i Kulturrådets innkjøpsordning for kulturtidsskrift til folkebibliotekene.

Lang varighet og god synlighet

Samtiden kommer ut fire ganger i året. En annonse varer derfor over en lengre periode, fra to til tre måneder og er godt synlige i numrene.

Utgivelser og frister

  • Samtiden 1/2017Lansering 16. mars. Frist for innsending av materiell: 1. februar
  • Samtiden 2/2017Lansering 8. juni. Frist for innsending av materiell: 24. april
  • Samtiden 3/2017Lansering 7. september. Frist for innsending av materiell: 24. juli
  • Samtiden 4/2017Lansering 7. desember. Frist for innsending av materiell: 23. oktober

NB: Bestilling av enkeltannonser må bestilles 5 dager før materiellfristen for å sikre plass i tidsskriftet.

Formater

Helside: 112b x 195h
Halvside: 112b x 95h

Tilbud

Helside Pris: 8500,-
Halvside Pris: 4500,-
Helside, side 2 eller side 4 Pris: 15000,-

Årsavtale

Fire halvsider Pris: 10 000,-
Fire helsider Pris: 20 000,-

Annonsene må brukes i løpet av et år, men annonsøren disponerer selv fordelingen innenfor de fire årlige utgavene.

Innstikk

Vi har mulighet for innstikk. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Lilly Anne Hove, prosjektleder

Samtiden