Karl Johan Gloppen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge.