Hans Ole Rian
Hans Ole Rian er leder i Creo, forbundet for kunst og kultur, som han har ledet siden 2013. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Rian har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark. Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010.
Kulturpolitikk
Synspunkt

Dannelsespartiet Høyre ønsker å fjerne dannelsesfagene i skolen

Synspunkt

Kulturlivet trenger en tredobling