Ellen Lund
Journalist
Ellen Lund er journalist i Samtiden.
Bok

Anna Bache-Wiig skriver om den glemte generasjonen kvinner

Fra papirutgaven
Tema

Politiet: Å bære eller ikke bære

Teater og scene

Teaterdebatten: Uttrykk for krise?