Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2014

Lena Lindgren er første redaktør ut med nr. 4/2014 Temaet er samtidsdiagnoser. «Hva er de store linjene i vår egen tid? Og like interessant. Hva er det vi ikke ser, hva er vi blitt så vant til at det er blitt usynlig, som luften vi puster i? Hva kjennetegner vår æra, epoke eller tidsalder, ja […]

Samtiden 3 / 2014

Nytt nummer av Samtiden ute 28. august! Artikler i utvalg 2006 – 2014 Cathrine Sandnes avrunder åtte år som redaktør for Samtiden med et utvalg av de over 300 artiklene hun har satt på trykk. “Gjennomlesingen av årgangene har gjort meg stolt og glad for å ha vært med på å jobbe fram så mange […]

Samtiden 2 / 2014

Lena Lindgren: “Det norske hus”: Vi bygger våre hus fort, billig og dårlig. Det er et tegn på at det ikke står så bra til med oss heller.    Erling Sandmo: “Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie”: «Kunnskapssamfunnet» er en drøm om en tid der kunnskap og samfunn føyes sammen til en […]

Samtiden 1 / 2014

Katia Wagner: På egen hånd. Om barn som forsvinner: Tusenvis av flyktningbarn og -ungdommer som kommer alene til Norge, Sverige og det øvrige Europa, forsvinner uten at noen stat er villig til å ta ansvar. De registreres som forsvunne, men det er aldri noen som leter etter dem. Jan Grue: Funksjonshemning og identitet: Jeg visste […]

Samtiden 4 / 2013

Anders Sømme Hammer: “Frihet eller døden”: “Jeg ventet på en av de best varslede massakrene på flere år. I august skulle Det muslimske brorskapet i Egypt knuses. Dette er historien om hvordan det opplevdes fra innsiden.” Simen Sætre: “Renvaskelsen av Fjordman”: “Den offentlige debatte har fått en ny type aktør, som bevisst bruker offerrollen for […]

Samtiden 3 / 2013

Anders Sømme Hammer og Khalida Popal: Uten beskyttelse: I Afghanistan sto Khalida i spissen for jentene som kjempet for retten til å drive med idrett. Som kaptein på det aller første landslaget i fotball for kvinner ble hun truet på livet og søkte beskyttelse i Norge. Her opplevde hun å bli trakassert og behandlet som […]

Samtiden 2 / 2013

Temaer: Russisk rett og norsk straff og forbrytelse Dag Solstad: Om Professor Andersens natt: Når det gjelder mine egne romaner, kan jeg snakke om dem på to måter. Jeg kan snakke om intensjonene jeg hadde med dem, og jeg kan snakke om hvordan de ble til. Jeg verken kan eller vil fortolke dem, det av […]

Samtiden 1 / 2013

*** Ole Jørgen Anfindsen: En politisert rettssak: «Jeg var ikke tiltalt, men ble likevel behandlet av enkelte som om jeg var en medtiltalt i en av norgeshistoriens mest alvorlige rettssaker.» Ove Vanebo: Det etablerte Fremskrittspartiet: «Fremskrittspartiets store styrke i opposisjon, appellen til helt ulike typer velgere, kan fort bli partiets svakhet i posisjon.» Karl Ove […]

Samtiden 4 – 2012

Temanummer: Ulikhet i USA Francis Fukuyama: «The Wire» – arbeidets død og sviket mot USAs arbeiderklasse: Om sosial mobilitet og den smertefulle rase- og fattigdomsrealismen i HBO-serien, så vel som i virkeligheten. Marius Gustavson: God morgen, Amerika!: Om kappløpet mellom utdanningsnivået og den teknologiske utviklingen – og en budsjettstyring på kanten av stupet. Det er […]

Sluttinnlegg – Geir Ulfstein

Frode Helmich Pedersen skriver i sitt tilsvar til meg at han “anså det som selvsagt at enhver ville se at mitt syn i denne saken var dissenterende, siden den overveldende majoriteten både i pressen, på universitetene og på Stortinget nettopp har ment at krigen var lovlig”. Hvis han enda hadde fått fram at han mente […]

Samtiden