Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

SAMTIDEN ER KÅRET TIL ÅRETS TIDSSKRIFT!

I den årlige kåringen av årets norske tidsskrift, har Samtiden gått til topps. «Samtiden er en klar og verdig vinner», skriver juryen, som blant annet fremhever gjennomslag i offentligheten, kreativitet, rekruttering av nye stemmer, og design. Les hele jurybegrunnelsen her: http://tidsskriftforeningen.no/debatter-og-arrangementer/aarets-tidsskrift/2021/samtiden-er-kaaret-til-aarets-tidsskrift-2021 —————————————————————————————————— NYTT SAMTIDEN OM FLYKTNINGER I mars kommer Samtiden med et nytt nummer om […]

NYTT SAMTIDEN OM HUMOR!

Også humoren har vært presset i 2020. Hva er humorens rom til å bedrive kritikk, i en tid da politikere er husvarme gjester hos Nytt på Nytt, og komikere må tilpasse seg markedet, målgrupper og minoriteter? Samtidens siste nummer i år undersøker humorens makt og avmakt. Les lederen her Christian Kjelstrup Redaktør

NYTT SAMTIDEN OM POLARISERING OG KORONA

Et av samtidens store dilemmaer er å ta høyde for at samfunnet blir stadig mer differensiert og komplekst, og samtidig enes om løsninger på felles problemer. De senere årene har «polarisering» blitt en mote- og nøkkelord i samfunnsdebatten. Selv om verden er blitt mer kompleks, er ikke offentligheten nødvendigvis blitt mer nyansert. Både polarisering og […]

HAR FORSVARET SVARET?

Det norske Forsvaret er i en brytningstid. I vår skal Forsvarsdepartementets legge frem sin langtidsplan. Hvordan skal Norge forholde seg til nye sikkerhetsutfordringer (en ustabil verdensorden, nytt trusselbilde, nye typer krigføring, klimakrisen, m.m.)?

Samtiden 4 / 2019

NYTT NUMMER: FUNKER FENGSEL? I Samtidens siste nummer i 2019 skriver vi om de mest marginaliserte og utstøtte i samfunnet: De som soner i fengsel. «Kriminalomsorgens virksomhet skal bygge på et humanistisk menneskesyn», heter det i den siste grundige stortingsmeldingen om fengsel og straff i Norge, ‘Straff som virker’, 2007–08. Men, som det også står […]

Samtiden 3 / 2019

NYTT NUMMER AV SAMTIDEN 9/10 «En ny politikk?» heter det nye nummeret, og der stiller vi spørsmål som: Er det mulig å enes om en klimapolitikk som fungerer? Hva forhindrer overgangen til et mer bærekraftig økonomisk system? Når gamle verdiakser bryter sammen og styringspartine mister grepet om velgerne, hva kommer i deres sted? Og: Hvorfor […]

Samtiden 2 / 2019

VELKOMMEN TIL LANSERING! Torsdag 6. juni lanserer vi Samtidens andre nummer i år. Det blir debatt på Det Norske Teater om både Facebooks makt og tv-serienes makt. Du kan melde deg på her: https://www.facebook.com/events/2204539889665349/ Med vennlig hilsen Christian Kjelstrup Redaktør

Samtiden 1 / 2019

Samtiden 1 / 2019 Hvordan ser vi på døden i 2019 og hva sier det om oss? Noen stikkord for det nye nummeret: krig, naturødeleggelse, norske nekrologer. I tillegg inneholder Samtiden denne gangen tekster om norsk utenrikspolitikk og våpeneksport, og litteraturkritikk. Nummeret lanseres på Aschehoug forlag 5. mars, med debatt om et svært viktig og […]

Samtiden 4 / 2018

Ja, hva er egentlig meningen med livet? Å stille det spørsmålet i 2018 oppleves av mange som ikke så lite svulstig og pompøst. Det finnes jo ikke én mening med livet. Svar med to streker under tror vi ikke på lenger, religionene, ideologiene og ismene er for lengst erklært døde. Dermed må vi venne oss […]

Samtiden 3 / 2018

FRAMTIDEN er konstant til stede i samtiden. Det relativt nye i menneskets historie er at det ikke bare er vår individuelle framtid, familiens framtid, gruppas framtid eller nasjonens framtid vi må forholde oss til. I vår tid bærer vi hele klodens og menneskehetens framtid på våre skuldre. Den globale framtiden er satt i spill av […]

Samtiden