Ingeborg Solbrekken er aktuell med boken «Jøden og jorden». Foto: Vigmostad & Bjørke

Bok: Vil ha debatt om bankenes rolle under krigen

Publisert: 24. januar 2023 kl 15.06
Oppdatert: 24. januar 2023 kl 15.43

­

Ingeborg Solbrekken (62)

  • Yrke: Sakprosaforfatter
  • Utdannelse: Irrelevant i forhold til boken

  • Bosted: Lunner

  • Aktuell med boken: «Jøden og jorden»

  • Forlag: Vigmostad & Bjørke

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg ville forske ut og presentere en historie som jeg mener samfunnet bør diskutere og ta et aktivt standpunkt til.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– At bevisstheten om jødeforfølgelsen i Norge var liten i årene etter krigen, at jøder hadde et dårligere rettsvern enn andre nordmenn og kunne behandles deretter.

Saken fortsetter under annonsen

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

– Det er nytt og oppsiktsvekkende at bankene medvirket til ranene av jøder og ikke-jødiske norske flyktninger under krigen. Boken hevder at NS-styrene i kommunene er et fortrengt ikke-tema i den lokale historieskrivningen.

Hva vil du oppnå med boken (foruten at flest mulig leser den)?

– Større bevissthet om hvilke konsekvenser det får, når vi legger noe vondt over på en folkegruppe/et enkeltindivid. Og en debatt om bankenes rolle under krigen.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– En opprørthet.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

none

– Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. I boken vil hun stifte bekjentskap med en mørk side av Norges Banks historie som hun antagelig ikke kjenner til.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Den største utfordringen lå i å få ut opplysninger fra bankprotokollen i gamle Vang Sparebank. Selv om banken medvirket til ranet av den jødiske bonden Hans Salomon, er deres informasjonen om dette beskyttet av taushetsplikten i finansforetakloven.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor (sett bort fra din egen)?

– Berit Reisels bok: «Hvor ble det av alt sammen». Den gir en samlet fremstilling av jøderanet, fra krigen og helt opp til i dag.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Henrik Ibsen. Hans dype innsikt i menneskets natur og brilliante språkbeherskelse.

none

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Å ta mer hensyn til andre.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk  – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet