Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3 / 2019

NYTT NUMMER AV SAMTIDEN 9/10 «En ny politikk?» heter det nye nummeret, og der stiller vi spørsmål som: Er det mulig å enes om en klimapolitikk som fungerer? Hva forhindrer overgangen til et mer bærekraftig økonomisk system? Når gamle verdiakser bryter sammen og styringspartine mister grepet om velgerne, hva kommer i deres sted? Og: Hvorfor […]

HVORFOR JEG IKKE ER VEGETARIANER

Foto: Mette Randem   Takk for at jeg ble invitert til «Middag med mening», og for at jeg kan si noe om mitt forhold til mat, og hvorfor jeg ikke mener at det ville vært bra hvis alle var vegetarianere eller veganere. Jeg er jo blant de siste som har spist kjøtt sammen med deg, […]

HVORFOR JEG ER VEGETARIANER

av Margreth Olin Samtiden har bedt meg om å fortelle hvorfor jeg ble vegetarianer. For meg er det en fortelling som berører kultur, tradisjoner, verdier, familie, samliv og hva det innebærer å være et menneske. En gjennomsnittlig sunnmøring spiser 75 kilo kjøtt i året. Oppvokst i Grandiosa-bygda Stranda, hvor rådhuset heter Skinkerådhuset, kunne man anta […]

NY REDAKTØR I SAMTIDEN

Christian Kjelstrup blir ny og fast redaktør for Samtiden, som siden 2014 har hatt en rullerende redaktørordning. Kjelstrup har jobbet som redaktør for norsk skjønnlitteratur i Aschehoug siden 2005. Han er utdannet litteraturviter fra universitetene i Oxford og St. Petersburg, og journalist fra Høgskolen i Oslo. Kjelstrup har bakgrunn som kritiker og oversetter, og har […]

Sluttinnlegg – Geir Ulfstein

Frode Helmich Pedersen skriver i sitt tilsvar til meg at han “anså det som selvsagt at enhver ville se at mitt syn i denne saken var dissenterende, siden den overveldende majoriteten både i pressen, på universitetene og på Stortinget nettopp har ment at krigen var lovlig”. Hvis han enda hadde fått fram at han mente […]

Norge har deltatt i en ulovlig krig – tilsvar til Geir Ulfstein, av Frode Helmich Pedersen

Professor Geir Ulfstein hevder i et innlegg på Samtidens nettsider at det er uredelig når jeg i mine artikler om Norges krigføring i Afghanistan ikke nevner at det finnes mange jurister med ekspertise på folkerett som mener at angrepet på Afghanistan i 2001 var i tråd med folkeretten. Jeg vurderer altså selv angrepet som et […]

Afghanistan, folkerett og redelighet – replikk til Frode Helmich Pedersen, av Geir Ulfstein

Frode Helmich Pedersen framsetter berettiget kritikk mot den norske retorikken om Afghanistan i Samtiden 2/2012. Han viser bl.a. til hvordan norsk militær deltakelse med bakgrunn i terrorangrepene 11. september 2001 er blitt framstilt som et bidrag til demokrati og menneskerettigheter. Det er særlig Espen Barth Eide som får unngjelde, og han får svare for seg […]

Kritikk av Klimapanelet og klimaforskningen uten substans – av Pål Prestrud

Kritikk av Klimapanelet og klimaforskningen uten substans På Samtidens nettsider gjør Ole Henrik Ellestad nok en gang et forsøk på diskreditere FNs klimapanel (IPPCC  – Intergovernmental Panel on Climate Change) og verdens klimaforskere1, og nok en gang bygger han i stor grad på faktafeil og framsetter anklager som er rent oppspinn. Her er noen eksempler: […]

Ole Henrik Ellestad: Naturlige variasjoner – ikke FNs klimapanel IPCC – styrer klima

Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør, professor II, instituttleder for Norsk regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi i Norges Forskningsråd. Årsaken til den store verbale uenigheten om klima (1, 2, 3) er at det finnes to internasjonale vitenskapelige hovedretninger eller «skoler» med svært forskjellige praktiske klimatiltak og ulike politiske løsninger innen et meget komplekst forskningsfelt. […]

Spis deg dum

Torgrim Eggen Forfatter Kvasivitenskap og udokumenterte påstander. Overtro eller konspirasjonsteorier. Vi virker forsvarsløse mot kostholdshysteriet. «Ingenting er så farlig som litt kunnskap,» heter det seg. Vi har aldri hatt bedre helse enn vi har i dag. Levealderen har aldri vært høyere. Etterkrigstidens epidemi av livsstilssykdommer begynner å komme under kontroll. Selv kreft er ikke lenger […]

Samtiden