Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

NYTT SAMTIDEN OM POLARISERING OG KORONA

Et av samtidens store dilemmaer er å ta høyde for at samfunnet blir stadig mer differensiert og komplekst, og samtidig enes om løsninger på felles problemer. De senere årene har «polarisering» blitt en mote- og nøkkelord i samfunnsdebatten. Selv om verden er blitt mer kompleks, er ikke offentligheten nødvendigvis blitt mer nyansert. Både polarisering og […]

HAR FORSVARET SVARET?

Det norske Forsvaret er i en brytningstid. I vår skal Forsvarsdepartementets legge frem sin langtidsplan. Hvordan skal Norge forholde seg til nye sikkerhetsutfordringer (en ustabil verdensorden, nytt trusselbilde, nye typer krigføring, klimakrisen, m.m.)?

Samtiden 4 / 2019

NYTT NUMMER: FUNKER FENGSEL? I Samtidens siste nummer i 2019 skriver vi om de mest marginaliserte og utstøtte i samfunnet: De som soner i fengsel. «Kriminalomsorgens virksomhet skal bygge på et humanistisk menneskesyn», heter det i den siste grundige stortingsmeldingen om fengsel og straff i Norge, ‘Straff som virker’, 2007–08. Men, som det også står […]

Samtiden 3 / 2019

NYTT NUMMER AV SAMTIDEN 9/10 «En ny politikk?» heter det nye nummeret, og der stiller vi spørsmål som: Er det mulig å enes om en klimapolitikk som fungerer? Hva forhindrer overgangen til et mer bærekraftig økonomisk system? Når gamle verdiakser bryter sammen og styringspartine mister grepet om velgerne, hva kommer i deres sted? Og: Hvorfor […]

Samtiden 2 / 2019

VELKOMMEN TIL LANSERING! Torsdag 6. juni lanserer vi Samtidens andre nummer i år. Det blir debatt på Det Norske Teater om både Facebooks makt og tv-serienes makt. Du kan melde deg på her: https://www.facebook.com/events/2204539889665349/ Med vennlig hilsen Christian Kjelstrup Redaktør

Samtiden 1 / 2019

Samtiden 1 / 2019 Hvordan ser vi på døden i 2019 og hva sier det om oss? Noen stikkord for det nye nummeret: krig, naturødeleggelse, norske nekrologer. I tillegg inneholder Samtiden denne gangen tekster om norsk utenrikspolitikk og våpeneksport, og litteraturkritikk. Nummeret lanseres på Aschehoug forlag 5. mars, med debatt om et svært viktig og […]

Samtiden 4 / 2018

Ja, hva er egentlig meningen med livet? Å stille det spørsmålet i 2018 oppleves av mange som ikke så lite svulstig og pompøst. Det finnes jo ikke én mening med livet. Svar med to streker under tror vi ikke på lenger, religionene, ideologiene og ismene er for lengst erklært døde. Dermed må vi venne oss […]

Samtiden 3 / 2018

FRAMTIDEN er konstant til stede i samtiden. Det relativt nye i menneskets historie er at det ikke bare er vår individuelle framtid, familiens framtid, gruppas framtid eller nasjonens framtid vi må forholde oss til. I vår tid bærer vi hele klodens og menneskehetens framtid på våre skuldre. Den globale framtiden er satt i spill av […]

Samtiden 2 / 2018

#METOO er blitt kalt en revolusjon. I så fall: Hvordan har #metoo redefinert kjønnsrollene og forholdet mellom kvinner og menn? Handler #metoo «bare» om alt fra tafsing til overgrep, eller kan bevegelsen også føre til at vi ser samfunnet og oss selv på nytt? Og hvordan kommer vi dit? Det nye Samtiden inneholder tekster som […]

Samtiden 1 / 2018

  Nytt Samtiden: DET LOKALE NUMMERET Er du en «somewhere» eller «anywhere»? I dette nummeret har vi intervjuet den britiske forfatteren og intellektuelle David Goodhart, som deler befolkningen inn i «somewheres» (folk som har sin identitet knyttet til et lokalt sted eller miljø, som er tradisjonsbundne og skeptiske til forandring) og «anywheres» (mobile og gjerne […]

Samtiden