Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 2/3 – 1999

Internett & trykk Leder:Stedlighet Sverre Knudsen:Nerdenes dans Lars Risan:En demokratisk teknologi for Internett Samtaler i Samtiden:Reidar Kiljan Maliks i samtale med Hans-Georg Gadamer Øivind Hånes:Den samlende faktoren På trykk: Øyvind Eide: Hjemmearbeid over internett Audhild Skoglund: Gud, Satan og datamaskiner Thomas Hylland Eriksen: Nettets demokratiske revolusjon Samtaler i Samtiden: Hans-Georg Gadamer og Reidar Kiljan Maliks […]

Samtiden 4 – 1999

Internett & trykk Leder: Bomber som konfliktløsning Eivind Røssaak: Narrativ makt Samtaler i Samtiden: Peter Normann Waage i samtale med Tatjana Zonova og Viktor Gajduk På trykk: Samtaler i Samtiden: Thomas Hylland Eriksen og Ljubisa Rajic 26 George Blecher: Den post-marginaliserte forfatteren studerer skriften 36 Göran Rosenberg: Den store striden om tidens gang 43 Mehmet Ümit Necef: Oversetter, […]

Samtiden 5/6 – 1999

Internett & trykk Leder: Den foranderlige fortiden Rudolphus Glaber: Alt ble bedre i neste årtusen Terje Gansum: Gjenstanden og dens meningsinnhold Freddy Fjellheim: Akademi på gruppereise. Buonomo i Italia Samtaler i Samtiden: Khushwant Singh og Anne Waldrop Samtaler i Samtiden: Salman Rushdie og Sindre Mekjan På trykk: Carlos Wiggen: Om musealisering Jean Baudrillard: Ramses, eller den […]

Samtiden