Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 – 2004

Monarki og republikk som kulturelt og politisk symbol Leder av Knut Olav Åmås Essaykonkurransen om monarki og republikk 1. premie: Folkekongedømmet: demokratisk eller mystisk? av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen 2. premie: Rojalistisk utakt – moderne republikk? av Maria Alnæs 3. premie: Fra monarki til republikk – en demokratisk vinning? av Tanja Storløkken 4. premie: Den unødvendige […]

Samtiden 2 – 2004

Leder Billett merket:»Ikke for ambisiøs» Leder av Knut Olav Åmås [Debatt om denne artikkelen] Samene Sju dager i Sameland [Les ingressen] En sviker og overløper [Les ingressen] Krenket av Sametinget [Les ingressen] av Martin Gaarder [Mer om disse artiklene] Norsk politikk Når den andre er en av oss av Hadia Tajik [Les ingressen] Drug courts […]

Samtiden 3 – 2004

Leder Ledelse: Å se mennesker Leder av Knut Olav Åmås Norsk kultur Norge: mektig middelkultur Av Espen Ytreberg Politikkens fremtid Veien videre for kjedsomhetens nasjon Av Karin Yrvin Politikkens fortid Arbeiderklassen tur/retur. (Ml-)bevegelsens sjølproletarisering Av Jon Ivar Elstad Ledende kvinner, sladrende kvinner, alternative kvinner Hva skal vi med likestilling i næringslivet? Av Elin Ørjasæter Det […]

Samtiden 4 – 2004

Leder Frank (54): Uten fast bopel Leder av Knut Olav Åmås Historieskriving The native strikes back Av Terje Tvedt Morgenbladet og Karsten Alnæs Av Geir Mork Minoriteter Det nye minoritetshierarkiet Av Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen Tateroppgjøret: pyntet offer, skjult sannhet Av Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen Politikk Romantikk og revolusjon – en landskapsskisse Av Kristin Gjesdal […]

Samtiden