Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Å elske kritikk

Av Knut Olav Åmås Da jeg var filosofistudent ved Universitetet i Bergen på begynnelsen av nittitallet ble jeg interessert i den jødiske østerriksk-britiske filosofen Karl R. Popper (1902-94). Han var vitenskapsfilosof og politisk teoretiker, og sammenhengene mellom de to delene av tenkningen var det som fikk meg interessert. Popper la tilsynelatende de samme idealene til […]

Samtiden