Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 1 – 2009

Leder: Mennesket bak tallene «’There is no alternative’, sa Margaret Thatcher. Det fines ikke noe alternativ til frie markeder, fri handel og global kapitalisme, kort sagt: til nyliberalismen. Og med den setningen oppsummerte hun premisset for de kommende tiårs sterkeste ideologiske strømning.» Kristin Clemet: Et forsvar av det frie marked «Selv når en finanskrise skyller […]

Samtiden 2 – 2009

Leder: Rimelig tvil «På hver sin måte skriver de to forfatterne seg inn i en større diskusjon om makt, det å være seg makten til å definere hva som er rett og galt, eller makten til å definere den andre. Og når alt komemr til alt, så er det nettopp det dette nummeret handler om.» […]

Samtiden 3 – 2009

Leder: Når siste ord er skrevet «Det er tretten år siden Kjell Askildsen utga sin forrige bok. Vi er mange som fortsatt håper det skal komme flere bøker, i hvert fall en enkelt novelle, fra vår aller fremste novellist. Den 29. september fyller han 80 år. Og mens vi venter, benytter vi anledningen til å […]

Samtiden 4 – 2009

Leder: Tilbake til naturen «Velg matematikk. Det vil dere alltid ha bruk for», sa klasseforstanderen min på ungdomsskolen. Jeg husker at vi lo. Ikke høyt og spottende, men i vårt stille sinn: For oss som var født i god tid etter krigen var det åpenbart at fremtiden lå i språk, kommunikasjon og frie yrker. Altså […]

Samtiden