Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2013

Anders Sømme Hammer: “Frihet eller døden”: “Jeg ventet på en av de best varslede massakrene på flere år. I august skulle Det muslimske brorskapet i Egypt knuses. Dette er historien om hvordan det opplevdes fra innsiden.” Simen Sætre: “Renvaskelsen av Fjordman”: “Den offentlige debatte har fått en ny type aktør, som bevisst bruker offerrollen for […]

Samtiden 3 / 2013

Anders Sømme Hammer og Khalida Popal: Uten beskyttelse: I Afghanistan sto Khalida i spissen for jentene som kjempet for retten til å drive med idrett. Som kaptein på det aller første landslaget i fotball for kvinner ble hun truet på livet og søkte beskyttelse i Norge. Her opplevde hun å bli trakassert og behandlet som […]

Samtiden 2 / 2013

Temaer: Russisk rett og norsk straff og forbrytelse Dag Solstad: Om Professor Andersens natt: Når det gjelder mine egne romaner, kan jeg snakke om dem på to måter. Jeg kan snakke om intensjonene jeg hadde med dem, og jeg kan snakke om hvordan de ble til. Jeg verken kan eller vil fortolke dem, det av […]

Samtiden