Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2014

Lena Lindgren er første redaktør ut med nr. 4/2014 Temaet er samtidsdiagnoser. «Hva er de store linjene i vår egen tid? Og like interessant. Hva er det vi ikke ser, hva er vi blitt så vant til at det er blitt usynlig, som luften vi puster i? Hva kjennetegner vår æra, epoke eller tidsalder, ja […]

Samtiden 3 / 2014

Nytt nummer av Samtiden ute 28. august! Artikler i utvalg 2006 – 2014 Cathrine Sandnes avrunder åtte år som redaktør for Samtiden med et utvalg av de over 300 artiklene hun har satt på trykk. “Gjennomlesingen av årgangene har gjort meg stolt og glad for å ha vært med på å jobbe fram så mange […]

Samtiden 2 / 2014

Lena Lindgren: “Det norske hus”: Vi bygger våre hus fort, billig og dårlig. Det er et tegn på at det ikke står så bra til med oss heller.    Erling Sandmo: “Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie”: «Kunnskapssamfunnet» er en drøm om en tid der kunnskap og samfunn føyes sammen til en […]

Samtiden 1 / 2014

Katia Wagner: På egen hånd. Om barn som forsvinner: Tusenvis av flyktningbarn og -ungdommer som kommer alene til Norge, Sverige og det øvrige Europa, forsvinner uten at noen stat er villig til å ta ansvar. De registreres som forsvunne, men det er aldri noen som leter etter dem. Jan Grue: Funksjonshemning og identitet: Jeg visste […]

Samtiden