Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 3-4 / 2016

Siste nummeret av Samtiden 2016 er et dobbeltnummer som i sin helhet er viet humanistisk forskning. 25 forskere ved ulike fag og institusjoner er bedt om å formidle hva de holder på med. Denne gangen er ikke spørsmålet relevans eller bidrag, men innhold. Hva er humanistiske forskere rundt på universitetene opptatt av i 2016? Hvilke […]

Samtiden 2 / 2016

Moderne historie er på mange måter frihetens historie: økt frihet til tidligere undertrykte samfunnsklasser, frigjøring av undertrykte folkegrupper, kvinnefrigjøring, økt toleranse overfor mennesker med en annen seksuell legning enn vår egen, eller generelt overfor minoriteter av ulike slag. Men denne utviklingen er ikke lineær. Friheten må hver dag kjempes for og ulike frihetsbegreper kolliderer: Når […]

Samtiden 1 / 2016

Forfatter og spaltist Marta Breen er redaktør for Samtiden nr 1. 2016. Nummeret har fått tittelen ”Utenfor boksen” og inneholder flere tekster om det å bryte normer i samfunnet. Noe av det som kjennetegner samfunnsnormer er at de er så godt innarbeidet i kulturen – og i oss selv – at de blir usynlige for […]

Samtiden