Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Samtiden 4 / 2019

NYTT NUMMER: FUNKER FENGSEL? I Samtidens siste nummer i 2019 skriver vi om de mest marginaliserte og utstøtte i samfunnet: De som soner i fengsel. «Kriminalomsorgens virksomhet skal bygge på et humanistisk menneskesyn», heter det i den siste grundige stortingsmeldingen om fengsel og straff i Norge, ‘Straff som virker’, 2007–08. Men, som det også står […]

Samtiden 3 / 2019

NYTT NUMMER AV SAMTIDEN 9/10 «En ny politikk?» heter det nye nummeret, og der stiller vi spørsmål som: Er det mulig å enes om en klimapolitikk som fungerer? Hva forhindrer overgangen til et mer bærekraftig økonomisk system? Når gamle verdiakser bryter sammen og styringspartine mister grepet om velgerne, hva kommer i deres sted? Og: Hvorfor […]

Samtiden 2 / 2019

VELKOMMEN TIL LANSERING! Torsdag 6. juni lanserer vi Samtidens andre nummer i år. Det blir debatt på Det Norske Teater om både Facebooks makt og tv-serienes makt. Du kan melde deg på her: https://www.facebook.com/events/2204539889665349/ Med vennlig hilsen Christian Kjelstrup Redaktør

Samtiden 1 / 2019

Samtiden 1 / 2019 Hvordan ser vi på døden i 2019 og hva sier det om oss? Noen stikkord for det nye nummeret: krig, naturødeleggelse, norske nekrologer. I tillegg inneholder Samtiden denne gangen tekster om norsk utenrikspolitikk og våpeneksport, og litteraturkritikk. Nummeret lanseres på Aschehoug forlag 5. mars, med debatt om et svært viktig og […]

Samtiden