Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

NYTT SAMTIDEN OM HUMOR!

Også humoren har vært presset i 2020. Hva er humorens rom til å bedrive kritikk, i en tid da politikere er husvarme gjester hos Nytt på Nytt, og komikere må tilpasse seg markedet, målgrupper og minoriteter? Samtidens siste nummer i år undersøker humorens makt og avmakt. Les lederen her Christian Kjelstrup Redaktør

NYTT SAMTIDEN OM POLARISERING OG KORONA

Et av samtidens store dilemmaer er å ta høyde for at samfunnet blir stadig mer differensiert og komplekst, og samtidig enes om løsninger på felles problemer. De senere årene har «polarisering» blitt en mote- og nøkkelord i samfunnsdebatten. Selv om verden er blitt mer kompleks, er ikke offentligheten nødvendigvis blitt mer nyansert. Både polarisering og […]

HAR FORSVARET SVARET?

Det norske Forsvaret er i en brytningstid. I vår skal Forsvarsdepartementets legge frem sin langtidsplan. Hvordan skal Norge forholde seg til nye sikkerhetsutfordringer (en ustabil verdensorden, nytt trusselbilde, nye typer krigføring, klimakrisen, m.m.)?

Samtiden