Portrettbilde av Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth

Respons: Krafta til å skapa kjem utan postnummer

Distrikta er nøkkelen til ei vellukka omstilling av norsk økonomi, ei omstilling vi står midt oppe i. Og krafta til å skapa noko nytt, som løyser utfordringar og gjev inntekt og nye arbeidsplassar, finst over heile landet.Vi treng auka kunnskap om kva som faktisk blir skapt og kan skapast, utan omsyn til kvar i landet det skjer. Eg kunne legge fram ei lang liste med gründerar, bedrifter med stort eksportpotensial, høgteknologiske bønder, innovative fiskarar og andre som verkeleg får det til.

I distrikta er jordbruk, fiskeri, havbruk og reiseliv viktige, berande næringar, og utviklinga har vore formidabel. Ifølgje Det tekniske berekningsutvalet har jordbruket dei siste ti åra hatt ein gjennomsnittleg vekst i brutto arbeidsproduktivitet på meir enn fire prosent i året, medan den tilsvarande gjennomsnittlege veksten for Fastlands-Noreg er ein prosent. Investeringar, rekruttering og utviklinga i desse næringane er fundamentet for Noreg si evne til å posisjonere seg i nye vekstnæringar innan bioøkonomi, havrommet, helse og rein energi. Vi har investert i det stille i små og store fornyingar over tiår, og no kan vi begynne å hauste.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse