Jordnær kunst

LANDART er et kunstprosjekt, initiert av Gjerdrum kommune i Akershus. Siden 2012 har Mari Meen Halsøy og andre kuratorer vært tilknyttet som prosjektledere. I dag består den kunstfaglige ledelsen av Halsøy og Liva Mork. Det unike ved LANDART er samarbeidet mellom lokale bønder og kunstnere. Slik forbindes det urbane og rurale, samtidskunst og tradisjonell bondekultur. Gjennom samtaler med bøndene, om deres erfaringer og nære virkelighet, oppstår ideene til kunstverkene – som deretter realiseres med jordene som lerret og traktorer som pensel. Jordbruk er en hovednæring i Gjerdrum og dominerer fortsatt landskapsbildet. Den geografiske nærheten til Oslo Lufthavn (Gardermoen) skaper utfordringer som for eksempel støyproblematikk; en annen utfordring er nedleggelse av generasjonsgårdsbruk. Fra og med 2017 arrangeres LANDART som biennale eller kunstfestival, med et utpreget demokratisk preg. Det innebærer ikke bare at kunsten er blitt til som resultat av en kollektiv prosess, men også at den kan ses av alle, både på bakkenivå og fra luftrommet. Prosjektet har spredt seg til andre deler av landet, blant annet Fosen i Trøndelag. «Land art» som kunstretning eller -sjanger oppsto på 60-tallet (selv om det kan argumenteres for at Stonehenge eller liknende konstruksjoner er en form for landskapskunst). Sjangeren står sterkt i USA, der verkene ofte har tatt form som varige inngrep i naturen, for eksempel Robert Smithsons Spiral Jetty (1970). Bård Breiviks Level (Snowballs) fra samme år regnes som det første eksempelet på sjangeren i Norge.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse